Projekt žákovského parlamentu

Věděli jste, že v centru Ostravy najdete kostel ze 13. století? Že věž Nové radnice je nejvyšší radniční věží v ČR? Že i v Ostravě najdete orloj? Často ani rodilí obyvatelé Ostravy neví o památkách tohoto krásného města všechno. Tomu se u nejmladší generace rozhodli zabránit žáci druhého stupně ZŠ Provaznická, když v rámci školního parlamentu vymysleli nápaditý projekt:,,Společná historie - krůček po krůčku Ostravou“. 

Na začátku projektu stál nápad dětí z vyšších ročníků o větším žákovském propojení prvního a druhého stupně. Každoročně má velký úspěch akce ,,Den naruby“, kdy si starší děti vyzkouší roli učitele a snaží se mladším žákům předat důležité informace. Tato naše akce stála u zrodu celého projektu. Naším cílem bylo předat prostřednictvím starších dětí zajímavé poznatky mladším žákům. Námětů se sešlo na zasedání žákovského parlamentu hned několik, nakonec ale vyhrál jednoznačně nápad vyzkoušet si roli průvodce. A protože máme rádi názornou výuku, téměř celý projekt se konal v terénu. Cílovým prostorem pro projekt se stalo historické centrum Ostravy. Jedním z důvodů bylo to, že i žáky druhého stupně zajímalo, jaké památky nebo zajímavosti mohou vlastně v centru města nalézt. 

Realizace projektu začala sbíráním informací, shromažďováním údajů a tvorbou průvodcovského textu. Každý z účastnících se žáků si vybral jednu památku nebo zajímavé místo, kterému se věnoval. Výsledkem byl ucelený text a také mapa nejvýhodnější trasy. Pokračovalo se tvorbou pracovních listů a úkolů pro žáky prvního stupně. Během procházky centrem města nás napadalo velké množství aktivit a otázek, ze kterých pak byly vytvořeny tři druhy zmíněných pracovních listů podle věku žáků. 

Materiály i průvodci byli nachystaní a mladší děti plné očekávání. Nezbývalo než vyrazit do terénu. Akce probíhala celý týden od 9. – 12. května, kdy centrem prošla většina tříd prvního stupně naší školy, rovněž vystoupali na vyhlídkovou věž Nové radnice na Prokešově náměstí, cestou nezapomněli vyplňovat pracovní listy a plnit množství úkolů, které je po trase čekaly. 

Všichni získali spoustu nových zajímavých informací a starší žáci si navíc vyzkoušeli práci s menšími dětmi. Prací v terénu ale celý projekt neskončil. Následující týden vytvořili žáci druhého stupně prezentaci, ve které shrnuli odpovědi na otázky z pracovních listů a doplnili je o fotografie, zvukové ukázky či videa. Výslednou prezentaci pak představili dětem z prvního stupně v rámci vyučování. Žáci se tak dověděli, zda se jim povedlo správně zodpovědět otázky a upevnili si nově nabyté znalosti. 

Akce,,Společná historie - krůček po krůčku Ostravou“byla velmi kladně hodnocena dětmi i učiteli a jistě ji za nějaký čas zopakujeme nebo rozšíříme naše zorné pole do jiné oblasti města. 

Projekt žákovského parlamentu by se nemohl realizovat bez finanční podpory statutárního města Ostravy.

Mgr. Veronika PUFFLEROVÁ

Mistři Rubikovy kostky

Ve čtvrtek 4. května se uskutečnil turnaj ve skládání Rubikovy kostky, kterého se zúčastnilo celkem 14 žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to mladší a starší žáci. První stupeň ovládl svou rychlostí Dominik Vondráček ze 3. B a na druhém stupni exceloval Kristián Fančovič z 8.A. Všem speedcuberům děkujeme za účast a gratulujeme k jejich rychlostním i logickým výkonům. 😁

Mgr. Veronika PUFFLEROVÁ

Den naruby + Formální den

Ku příležitosti každoročního svátku učitelů si děti jako již tradičně připravily akci ,,Den naruby“, nebo-li akci ,,Děti učí děti“. V pondělí 27.3. se žáci vyšších ročníků převtělili v profesionály a vyzkoušeli si, jaké to je učit celou třídu dětí. Nechyběly pomůcky, technika, pohybové aktivity nebo didaktické hry. Dvacátý osmý březen připadl na úterý. Jak lépe oslavit takto významný den než správným slavnostním úborem. Úkolem dětí bylo vhodně se obléci, aby mohli důstojně spolu s pedagogy oslavit narození J. A. Komenského. A pokud by někdo nevěděl, kdo byl Komenský nebo proč se slaví Den učitelů, nevadí. Žáci 8. A si pro menší děti připravili prezentaci na toto téma, kterou úspěšně doplnili celý ,,učitelský“ svátek. 

Mgr. Veronika PUFFLEROVÁ

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk