Den naruby

U příležitosti Dne učitelů připravil školní parlament na pátek 25. března již tradiční „Den naruby“. Žáci se vžili do role učitelů a učitelé naopak zasedli do lavic. Děti se snažily zaujmout své spolužáky zajímavými aktivitami, naučit je něco nového, ale hlavně měly příležitost vyzkoušet si náročné učitelské povolání. Tam, kde si děti netroufly, pomohli starší kamarádi.

Mgr. Iva Bazalová

Valentýnská pošta

V pondělí 14. února se žáci opět dočkali valentýnské pošty. Žáci 8. A a 8. B se ujali organizace celé akce - nastříhali srdíčka a zprostředkovali jejich předání. Někdo využil valentýnskou poštu k poděkování za to, co pro něj obdarovaný člověk dělá, někdo přáníčkem vyjádřil náklonnost k obdarovanému. Všem se jistě podařilo adresáta potěšit..

Mgr. Iva Bazalová

Soutěž o nejhezčí vánoční třídu 2021

Letos školní parlament vyhlásil soutěž o nejhezčí vánočně vyzdobenou třídu. Zúčastnilo se jí všech 22 tříd naší školy. Zástupci jednotlivých tříd bodovali originalitu, nápaditost a celkový dojem. První místo na I. stupni získala třída 1. B, na druhém stupni zvítězila 7. B. Vítěze jsme odměnili sladkou odměnou, ale ocenění si zaslouží určitě všichni žáci, kteří se podíleli na zdobení svých tříd.

Mgr. Iva Bazalová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk