Soutěž o nejhezčí vánoční třídu 2021

Letos školní parlament vyhlásil soutěž o nejhezčí vánočně vyzdobenou třídu. Zúčastnilo se jí všech 22 tříd naší školy. Zástupci jednotlivých tříd bodovali originalitu, nápaditost a celkový dojem. První místo na I. stupni získala třída 1. B, na druhém stupni zvítězila 7. B. Vítěze jsme odměnili sladkou odměnou, ale ocenění si zaslouží určitě všichni žáci, kteří se podíleli na zdobení svých tříd.

Mgr. Iva Bazalová

Charitativní sbírka Krabice od bot

Milé děti, vážení rodiče,

jménem školního parlamentu bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili charitativní akce s názvem „Krabice od bot“. Jedná se o pomoc dětem, které o Vánocích mnohdy nedostanou žádné dárky. Dětem z chudých rodin, z rodin žijících  v sociálně vyloučených lokalitách nebo azylových domech. Na naší škole se do projektu zapojilo celkem 17 tříd a vybrali jsme neskutečných 56 krabic plných dárků pro děti od jednoho do čtrnácti let. Vaše dárky byly převezeny na sběrné místo, odkud poputují k dětem.

V tomto předvánočním čase jste se rozhodli udělat radost desítkám dětí a za to Vám patří velký dík.

Mgr. Iva Bazalová, koordinátor školního parlamentu

 

Mikulášská nadílka

V pátek 3. prosince navštívil naši školu Mikuláš s andílky a čerty. Když se za dveřmi ozvalo cinkání a bouchání, začalo být ve třídách živo. Každý měl v sobě malou dušičku, ale všichni si přáli, aby už tady Mikuláš byl. Andílci rozdali drobnou sladkost a čerti sazemi poznamenali ty, kteří byli zapsáni na čertovském seznamu. Zlobivci slíbili, že se polepší a všichni společně Mikulášovi a jeho družině zazpívali písničku.

Mgr. Iva Bazalová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk