8.11.2022

- Školní pébéčko – hlasování a zhodnocení akce 

- Charitativní akce – Krabice od bot 

- Podzimní akce – Tak trochu jiná drakiáda 

- Diskuze – problematika návykových látek 

- Příprava na každoroční akci – Mikulášská nadílka – výběr účastníků 

- schůzka vedoucích školního parlamentu + výběr námětu pro Projekt financovaný městem (Společná historie – krůček po krůčku Ostravou) 

13.10.2022

- Školní pébečko – tvorba kampaně 

- Diskuze – vhodné chování k vyučujícím, chování žáků o přestávkách 

6.10.2022

- Akce - Tvorba obří vlajky ku příležitosti státního svátku 
- Školní pébéčko – podávání návrhů, organizace jednotlivých fází rozdělení participativního rozpočtu, hlasování o nejlepších návrzích 
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk