Skáče celá družina – celodružinová akce

Dne 27.6.2018 proběhla na školním hřišti akce „SKÁČE CELÁ DRUŽINA“. Tato akce má v naší družině dlouholetou tradici a paní vychovatelka Blanka zodpovědně dbá, aby tato soutěž měla každoročně své místo v celoročním programu družinových akcí. Děti se na skákání přes švihadla těší a urputně bojují o bodíky za jednotlivé skoky, aby nejlepší skupinkou skokanů bylo právě jejich oddělení. Podívejte se, jak hezky poskakují…..! Nejlepší skokani z každého oddělení byli odměněni. Všem dětem přejeme krásné prázdniny. 😉

vychovatelky Mgr. Eva Uhlářová, Helena Drahošová

Hledání pokladu - I.oddělení

Víte o tom, že máme v družině strašidla? A ne ledajaká. Naše strašidla Provázek a Tkanička jsou pěkní šprýmaři. V pondělí nám schovali v družince poklad. Po třídě rozmístili obálky, v kterých byly napsány úkoly, které jsme museli splnit (rozšifrovat zprávu, uhádnout hádanky, postavit domeček pro strašidla a nakreslit, jak takové strašidlo asi vypadá. Po splnění daného úkolu nás to posunulo dál v hledání pokladu. Plnit úkoly byla pro děti hračka. Na konci cesty se dočkaly odměny. Poklad byl nalezen a spravedlivě rozdělen. Na památku jsme si ještě strašidla namalovali vodovými barvami a krásně vybarvili. Na nástěnce budou vypadat kouzelně a tak trošku strašidelně a o to nám šlo. Nakonec bych ráda poděkovala Maxíkovi, který nám celou dobu pomáhal a popřála všem dětem krásné prázdniny.😊

vychovatelka Kateřina Sedláková

Z Pohádky do pohádky - Celodružinová akce

Pohádky má každý rád. Již od dítěte je posloucháme, sledujeme v televizi a žijeme s jejich hrdiny. S koncem školního roku jsme se rozhodly ve školní družině uspořádat pro děti celotýdenní akci s názvem „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“. Každý den děti zavzpomínaly na jednu známou pohádku a plnily zadaný úkol, vycházející z jejího děje. Za splněný úkol získalo každé oddělení vždy jeden zlatý dukátek. Na konci týdne, po splnění posledního úkolu mohly děti za odměnu hledat zlatý poklad, ukrytý v "mlází" školní zahrady.

Pro tuto akci jsme vybraly pohádky: O Zlatovlásce, O Budulínkovi, O koblížku, Perníková chaloupka a pohádka O zlaté rybce. Děti postupně sbíraly korálky na louce, byly uneseny liškou do doupěte, doprovázely koblížek na jeho cestě, sbíraly perníčky a zodpovídaly otázky zlaté rybky. Že se při plnění úkolů nasmály a pořádně odreagovaly, je zřejmé z fotografií, které vám následně nabízíme.

vychovatelky Mgr. Eva Uhlářová, Helena Drahošová

1 - O princezně Zlatovlásce:

2 - O Budulínkovi:

3 - O koblížkovi:

4 - O perníkové chaloupce:

5 - O zlaté rybce:

6 - Hledání pokladu:

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk