Rukodělný kroužek - Bambulkový polštářek

Výroba bambulkových polštářků byla zkouškou trpělivosti, jelikož nám zabrala půl roku. Jak ale můžete vidět z fotografií, vytrvalost a píle se děvčátkům vyplatila. Kroužek zakončila svěží tečka v podobě zmrzliny, která nám přišla v tomto parném počasí vhod. Děkuji rodičům za spolupráci v letošním školním roce a dětem přeji hezké prázdniny.                                                      

                                                                                                                                                                                                                                         p. vychovatelka Kateřina Sedláková

Kroužek „Léčivá píšťalka“

Také v kroužku „Léčivá píšťalka“ jsme se s dětmi společně rozloučili. Do kroužku chodily děti již druhý rok, takže jsme se viděli naposledy. Všichni se toho mnoho naučili a za jejich píli dostali krásná vysvědčení. A jaká? No přece samé jedničky 😃. A jak se rozloučit nejlépe? V takových parných dnech jak jinak, než hurá na zmrzlinu. Všem dětem přeji ještě jednou krásné prázdniny 😃.

vychovatelka Helena Drahošová

Badatelský klub – červen

Optické klamy

V posledním měsíci červnu jsme se věnovali v kroužku optickým klamům.

V první hodině byli malí badatelé zasvěceni do světa optických klamů. Dozvěděli se, jak vnímá oko obrázky a realitu z určitého úhlu. Že ne vše je tak, jak to na první pohled vypadá. Na interaktivní tabuli děti viděly fotografie z výstavy konané v Praze pod názvem „Klamárium“. Protože paní vychovatelka osobně navštívila tuto interaktivní výstavu, zasvěceně vysvětlila, jak vznikly jednotlivé fotografie. Děti toto téma velmi zaujalo.

Návštěva SPŠCH

Protože naše škola úzce spolupracuje se střední průmyslovou chemickou školou v Zábřehu a děti téma velmi zaujalo, domluvila paní vychovatelka návštěvu na této škole. Paní profesorka Renata Mülerová pro děti připravila různé zajímavosti. Pouštěla dětem videa s očními klamy, s anamorfními obrázky, děti se dívaly na obrázky také pomocí zrcadlové folie na válci, četly text s rozházenými písmeny, zkoušely se dívat na 3D obrázky a někteří si vyzkoušeli projít křídou nakreslenou cestičku pomocí zrcadla. Čas byl však neúprosný a ne všechno jsme stihli. Paní vychovatelka slíbila malým badatelům, že je i v dalších našich hodinách čeká mnoho zajímavého.

Skládání anamorfních obrázků

V další hodině si malí badatelé vyzkoušeli poskládat každý svůj anamorfní obrázek. Zjistili, že to není vůbec jednoduché. Podívali se také na další optický klam pomocí kužele obaleného zrcadlovou fólii. Jaké bylo překvapení, když najednou uviděli čtyřlístek 😃. Dále luštili obrazec z čísel. Ne všichni poznali, co vlastně na lístečku vidí. Všichni se moc těšili, až donesou obrazec na vyluštění také svým rodičům 😃. Na závěr hodiny si všichni vybarvili podle návodu kvádr a když se podívali z určitého úhlu, mozek zpracoval kvádr, jako by stál na stole 😃.

Anamorfní obrázky, hodnocení klubu

V poslední hodině tohoto školního roku jsme si společně povídali, jak se dětem v badatelském klubu líbilo, co by je zajímalo a čemu by se chtěly v příštím roce věnovat. Poté vyplňovaly evaluační dotazník. Ve zbývajícím čase jsme se ještě věnovali anamorfním obrázkům. Malí badatelé si vybrali obrázek podle svého vkusu, který si podle předlohy vybarvili. Anamorfní kresba je zajímavá výtvarná technika, založená na efektu optického klamu. Na výběr měli obrázek s kmitajícíma očima, míč a srdíčka. Obrázky se všem moc povedly a všichni se těšili, až se s nimi zase doma pochlubí. Na rozloučenou pak rozdala malým badatelům paní vychovatelka lízátka a popřála všem krásné prázdniny. Děti se rozloučily se slovy, že se budou na další pokračování klubu moc těšit.

vychovatelka Helena Drahošová

logoESF MSMT

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk