Badatelský klub - březen

Využití fonendoskopu

V měsíci březnu si malí badatelé vyzkoušeli fonendoskop. Nejdříve se ale dozvěděli o jeho využití v lékařství a sami se přesvědčili, co vlastně lékaři slyší, když oni sami přijdou na lékařskou prohlídku. Světe div se, ale někteří neslyšeli  zpočátku vůbec nic 😀. Při větším soustředění  a absolutním tichu ve třídě si nakonec všichni poslechli zvuky srdce a plic, srdeční tep před a po zátěži. Ve zbytku hodiny si vyzkoušeli malí badatelé stavebnici GEOMAG.

Zkoumání magnetismu

Jelikož se dětem stavebnice GEOMAG v předešlé hodině moc líbila, pracovaly se stavebnicí i v další hodině. Nyní  měly dostatek času prozkoumat všechny fyzikální zákony magnetismu.  Ze stavebnice sestavili malí badatelé různá geometrická tělesa, stavby. Vyzkoušeli si tak magnetismus v praxi a uspořádání geometrických těles v prostoru. Při sestavování a práci se stavebnicí se tak v praxi dozvěděli o pólech magnetu. Práce se stavebnicí se všem moc líbila a mnozí si ji přáli najít příští rok pod stromečkem 😀.

 

vychovatelka Helena Drahošová

Masopustní průvod – celodružinová akce

     Pomalými krůčky se nám blíží jaro. A s tímto ročním obdobím se pojí veselé, malebné svátky Velikonoce. Ještě dlouho před tím, než se u našich domů objeví první koledníci, vzduchem se mihne karabáč a na slunci se barevně zalesknou velikonoční kraslice, nastává postní období. Také k tomu patří některé lidové tradice. Jednou z nich je pořádání masopustního průvodu. Jedná se o průvod maškar, které roznášejí po domech radost a veselí a sdělují všem lidem, že nastává období skromnosti a střídmosti, které ukončí až velikonoční hodokvas.

     Tímto zvykem jsme se poprvé inspirovali také v naší školní družině. A tak jsme ve středu 4.3.2020 uspořádali první MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Sešli jsme se v 15.00 hod. před budovou ZŠ. Protože šlo o průvod v maskách, pobíhali mezi námi například kočička, pejsek, vlk, cikánka, Olaf, klaun, babka, čarodějnice a mnoho dalších bytostí. Přidali se také rodiče a další rodinní příslušníci ve škraboškách.

     Po přivítání účastníků mohl průvod vyrazit. Vydali jsme se směrem na nové náměstí za zvuku pochodových písniček doprovázených dětmi na jednoduché hudební nástroje. Vždy po určitém úseku cesty jsme se zastavili a zazpívali kolemjdoucím lidem několik písniček pro radost. Reakce byla moc pěkná. Všichni se na nás usmívali a nebylo výjimkou, že si notovali s námi. Takto jsme obešli blízké i vzdálenější okolí a asi za hodinu jsme se vrátili zmrzlí, ale spokojeni zpátky ke škole.

     Z ohlasu dětí, rodičů, ale také ostatních přihlížejících jsme tuto akci vyhodnotili jako velmi povedenou a hodnou opakování v dalším školním roce. Už nyní se moc těšíme.

vychovatelky  Mgr. Eva Uhlářová, Helena Drahošová

Výroba škrabošek – II. oddělení

Čas karnevalů a masopustu se blížil a tak jsme si v našem oddělení vyrobili s dětmi škrabošky. Děvčátka škrabošku s názvem „Snění“, kterou si dozdobila motýlky. Kluci si vyrobili škrabošky spidermanské. Děvčátka měla výrobu o něco složitější a pracnější. Stříhala a lepila a výsledek jejich snažení byl opravdu krásný. Chlapci měli výrobu trochu jednodušší, ale snažili se také a škrabošky se jim povedly. Na závěr paní vychovatelka všem dětem škrabošky potřpytkovala, děti si je odnesly domů a těšily se na naši celodružinovou akci „Masopustní průvod“.

vychovatelka Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk