Badatelský klub - říjen

V říjnu jsme se opět s některými žáky sešli v kroužku s názvem Badatelský klub. Do kroužku se přihlásili také noví žáci, kteří byli zvědaví, co je jeho náplní.

Neutralizace octa

V první hodině byli žáci poučeni o bezpečnosti a chování při všech aktivitách, které budou v kroužku dělat.  Poté jsme mohli začít se samotným pokusem.

Žáci si vyzkoušeli neutralizaci octa jedlou sodou. Nejdříve si vyslechli pojmy – kyselina a zásada. Pak změřili pH octu lakmusovým papírkem před neutralizací. Do kádinky s octem pak vsypali jedlou sodu a světe div se. To bylo bublání 😀. Úplné hrnečku vař. Poté si vyzkoušeli pokus s nafukovacím balónkem, ve kterém vznikl oxidu uhličitý při nasypání jedlé sody do octu. Balónek se začal nafukovat. Nakonec ještě změřili pH octu po neutralizaci a vše zapsali do pracovních listů.

Tvoření kostlivců a vnitřních orgánů z přírodnin

V další hodině jsme využili krásného podzimního počasí a na školním hřišti si žáci vytvořili kostlivce a vnitřní orgány. Žáci se rozdělili do skupin. Poté obkreslili tělo žáka křídou na chodník. Úkolem bylo sestavit „DŘEVĚNÉHO KOSTLIVCE“ - kostru z přírodnin (větviček, kamenů, kůry). Skupina „ORGÁNŮ“ měla za úkol najít v okolí co nejrůznorodější listy a z nich pak vybrat ty, které mohou představovat jednotlivé orgány. Pro sběr přírodnin jsme využili školní zahradu. Bylo zajímavé vidět žáky, s jakou pečlivostí vhodné přírodniny hledají. Skupina s orgány připravila popisky orgánů a na závěr je pak společně všichni přiřazovali. Hodina se žákům moc líbila a výsledek jejich tvoření stál za to 😀.

Zjišťování chlorofylu v listech

V poslední říjnové hodině jsme opět využili krásného počasí venku a věnovali se podzimnímu listí. Žáci nejdříve odpovídali na otázky:“ Proč na podzim opadává listí?“, „Jak poznají stromy, že se blíží zima?“ Poté jsme si povídali, co rozhoduje o barvě podzimních listů. Žáci se dozvěděli, že barvu listů určují látky, které jsou v nich obsaženy. Některé se na podzim odbourávají, jiné se naopak nově vytvářejí. Podzimní listí potom získává své pestré barvy.

My jsme zjišťovali barvu chlorofylu v listech. Žáci se opět rozdělili do skupin a rozběhli se po školní zahradě nasbírat různobarevné listy. Každá skupina si zvolila svou barvu. Listí pak sbírali z jednoho stromu. Poté je nalámali do třecích misek a po nalití Technického líhu drtili listy. Barvu chlorofylu zjistili stratifikací na bílé křídě. A než křídy vyschly a ukázala se barva chlorofylu jednotlivých skupin, šli jsme všichni zjišťovat, jaké dřeviny a keře nám vlastně na zahradě rostou. Překvapením byl strom Jinan dvoulaločný, zvaný také ginkgo biloba. Žáky zaujal především tvar listů. Na závěr hodiny žáci vše zapsali do pracovních listů a všichni jsme byli spokojeni, že jsme mohli mít kroužek ještě venku 😀.

vychovatelka Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk