"Šel zahradník do zahrady" – II. oddělení

V týdnu od 7. – 11.10.2019 jsme se ve všech odděleních zabývali tématem týkajícím se zahrady na podzim a změn v ní, které s tímto ročním obdobím souvisí. V každém oddělení si vymyslely paní vychovatelky nějakou činnost. V našem oddělení  jsme se každý den zaměřili na jinou aktivitu.

Soutěže

První den se děti rozdělily do skupin. Soutěžily ve skládání obrázků jablek, procvičily si také orientaci v matematice, kdy podle čísla musely najít co nejrychleji stejný počet teček. Dětem se soutěžní odpoledne moc líbilo a nejlepší družstvo dostalo drobné odměny.

Výroba jablíček

Druhý den jsme začali s výrobou jablíček z barevného papíru. A tak děti obkreslovaly a stříhaly.

Zpívání a skládání textu písně

Třetí den jsme si společně zazpívali za doprovodu kytary písničku „Šel zahradník do zahrady“. Děti s radostí zpívaly a svůj zpěv doplnily tleskáním. Poté se opět rozdělily do skupin a jejich úkolem bylo složit písničku z obrázků, na kterých byly piktogramy a napsaná jednotlivá slova písně. Úkol to byl opravdu nelehký, ale nakonec se všem skupinám podařilo sestavit text písně správně.

Poznávání ovoce a zeleniny

Čtvrtý den jsme si povídali v komunitním kruhu, co se na podzim sklízí na zahrádkách, o změnách v přírodě a krásném zbarvení listů. Děti také poznávaly jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Ovoce pak ještě dále dělily na zahradní, lesní a exotické.

Výzdoba chodby

Poslední den jsme s dětmi dali větvičky do vázy a ozdobili je vyrobenými jablíčky, které nám teď zkrášlují chodbu před družinou. Navíc nám připomínají aktuální roční období, a to PODZIM 😀.

Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

„Šel zahradník do zahrady“ – celodružinová akce

     To je název akce, kterou pořádala školní družina v týdnu 7. – 11.10.2019. Všechny činnosti, které v tomto týdnu proběhly v jednotlivých odděleních školní družiny, se odvíjely od podzimního tématu. Ať již šlo o podzimní práce na zahradách a polích, o sklízení ovoce dozrávajícího na podzim, zbarvování a padání listí, odlétání ptáčků do teplých krajin nebo pouštění draků na loukách. To vše se odráželo v obrázcích a různých výrobcích našich „družinkových“ dětí.

     V rámci této celotýdenní akce jsme věnovali jeden den společnému pobytu na hřišti. Děti ze všech oddělení si mohly postupně vybrat ze čtyř stanovišť, kde si vyzkoušely například běh dvojic s jablíčkem mezi čely, zakousnutí se do jablka visícího na šňůrce, aniž by si děti mohly jablko jakkoliv přidržet. Dalšími nabízenými činnostmi byly ochutnávka ovoce a zeleniny naslepo s jejich poznáváním a seznámení se s netradičními druhy ovoce a zeleniny a možnostmi jejich využití.

     Celá akce se vydařila, svědčí o tom fotografie, k jejichž prohlédnutí vás zveme na našich stránkách.

vychovatelky Mgr. Eva Uhlářová, Helena Drahošová

Rukodělný kroužek - Strašáci

V rukodělném kroužku jsme tentokrát vyráběli zápichy do květináčů v podobě strašáků, které bezvadně doplní výzdobu k Halloweenu.

                                                                                                                                                                              Kateřina Sedláková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk