Veselá věda v I. oddělení

Jedno odpoledne nám přišli lektoři představit kroužek Veselá věda zajímavým pokusem, který jsme si mohli všichni vyzkoušet. Koho pokusy baví, může se do kroužku přihlásit.

                                                                                                                                                                                                                         vychovatelka Kateřina Sedláková

Co se mi ve škole nejvíce líbí - Berušky I. oddělení

Prázdniny utekly jako voda a ve školní družině se z řad prvňáčků vyrojily nové berušky. Protože malí žáčci ještě neznají písmenka, pomáhají nám usnadnit naši počáteční komunikaci obrázky. V rámci spravedlnosti si každý žáček vylosoval ten svůj. Aby se nám v družince dobře žilo, stanovili jsme si pravidla, za jejichž dodržování budeme sbírat berušky.

vychovatelka Kateřina Sedláková

„Kamarádi, máme se rádi“ – celodružinová akce

      Je to už téměř měsíc, co zvonek ohlásil začátek nového školního roku. Je to už téměř měsíc, co se lavice zaplnily žáky a paní učitelky začaly předávat našim budoucím nadějím nové vědomosti. A je to už téměř měsíc, co se otevřely dveře školní družiny a paní vychovatelky přivítaly nové děti v jednotlivých odděleních.

     Jako všechny předchozí, rozběhl se začátek školního roku v naší družině svižným tempem. Ani jsme se nenadáli a první měsíc je při všech činnostech, seznamování se s družinovým řádem, navazováním nových kamarádských vztahů a spoustou dalšího, skoro za námi.

      Právě v tuto chvíli nastal ten pravý čas, vyzkoušet, jak se děti  po prázdninách vyrovnaly s nástupem do školy a školní družiny. Zda si už zvykly na nové složení žáků v jednotlivých odděleních školní družiny a našly si nové kamarády, nebo jestli obnovily stará přátelství a utvořily soudržné podporující se party. A co je lepšího pro zjištění těchto informací, než uspořádat celodružinovou akci.

     Ta zářijová se jmenovala „KAMARÁDI MÁME SE RÁDI“ a proběhla v pondělí 23.9.2019. Paní vychovatelky si připravily několik stanovišť se sportovními disciplínami. Děti si tak mohly jednotlivě vyzkoušet slalomový běh, běh přes překážky, běh zručnosti s míčem a kop míčem na cíl. K naší velké radosti se ukázalo, že děti se navzájem podporují povzbuzováním, skandováním a potleskem. Nezávidí si, ani se sobě navzájem neposmívají při neúspěchu. Prostě všude vládla sportovní a kamarádská atmosféra.

O tom, že si to všichni opravdu užili, svědčí fotky z této akce, na které se můžete podívat.

vychovatelky Mgr. Eva Uhlářová a Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk