23.06.2016 - Družinový pětiboj

Konec školního roku je tu. Známky, které dostanou děti na vysvědčení, jsou uzavřené, v učebnicích jsme došli na poslední stránky, sešity jsou popsány do posledního listu. To vše děti utvrzuje, že už opravdu, opravdu škola končí a prázdniny jsou za dveřmi! Všude panuje shon, vzrušení a hlavně veselá, dovádivá nálada. Děti překypují energií a na školním hřišti to po příchodu družiny každé odpoledne opravdu "žije".

     A proto jsme dětem připravily na čtvrtek 16. 6. 2016 Družinový pětiboj. Děti si mohly vyzkoušet tyto netradiční disciplíny:

  • hod do dálky brčkem
  • střílení vodní pistolí na cíl
  • běh hasičů (po oblečení hasičské blůzy a nasazení přilby naplnily kyblíček vodou,

            urazily vytýčenou trať, vylily vodu zpátky do kyblíčku a sundaly si blůzu s přilbou)

  • hod holínkou do dálky (holínka dospělácká - obří)
  • trefa míčkem na cíl

     Tentokrát děti nebojovaly o žádné odměny. Šlo o nácvik dovedností ve sportovních disciplínách, které mohou být v budoucnu součástí "Družinové olympiády". Přesto šly děti do této akce s velkým nasazením a všech úkolů se zhostily se ctí. Vše jsme ukončili vodním dováděním, které všechny sportovce po jejich výkonech výborně osvěžilo!

vychovatelka  Mgr. Eva Uhlářová, a Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

20.06.2016 - Skáče celá družina

Skáče celá družina je název akce, která proběhla ve čtvrtek 16. 6. 2016 odpoledne na školním hřišti. Děti všech oddělení školní družiny soutěžily v přeskocích přes švihadlo.

Po přivítání a vysvětlení pravidel se malí sportovci s nadšením pustili do boje. Po krátkém rozeskákání nenechali nic náhodě a za chvíli už bylo vidět jen soustředěné skákání a slyšet počítání přeskoků. Úspěšnost týmů mohly zvýšit svou účastí také paní vychovatelky. Nutno říct, že tuto výzvu přijaly a byla radost pozorovat jejich sportovní zapálení, s jakým se vrhly do boje o získání bodíků.

Aby bylo posuzování výsledků spravedlivé z hlediska počtu soutěžících, sčítaly se vždy všechny přeskoky v rámci jednoho oddělení a dělily se počtem zúčastněných sportovců. Výsledkem byly průměry jednotlivých oddělení, které jsme porovnávaly mezi sebou navzájem. Hodnotily se také nejlepší výkony dívek a chlapců v rámci oddělení.

Svým nadšením a snahou si všichni sportovci vybojovali sladkou odměnu, kterou dostali po skončení soutěže. Navíc jsme odměnily nejvýkonnějšího skokana a skokanku každého oddělení drobnou cenou. Všechny děti byly spokojené a ještě dlouho po skončení soutěže trénovaly přeskoky, aby byly připravené na další podobnou akci.

Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka a Mgr. Eva Uhlářová, vychovatelka

10.06.2016 - Hudební týden II.oddělení

Další týden se zaměřením, byl týden „Hudební“. A co jsme vlastně dělali? Nejdříve jsme si společně povídali o různých hudebních nástrojích. Kdo na jaký hraje, jaký hudební nástroj má kdo doma, jak chodíme na koncerty a do divadla oblečení. Po společném povídání se ukázalo, kdo dával pozor a děti pojmenovávaly jednotlivé hudební nástroje na obrázcích. Také jsme zpívali za doprovodu kytary a učili se novou píseň „ Jazykolamy“. Dětem se jazýčky při výuce písně pěkně zamotaly, ale nakonec ji všichni zvládli. Také tento týden s hudebním zaměřením se dětem moc líbil.

Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

VideoukázkaMalí hudebníci:

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk