20.06.2016 - Skáče celá družina

Skáče celá družina je název akce, která proběhla ve čtvrtek 16. 6. 2016 odpoledne na školním hřišti. Děti všech oddělení školní družiny soutěžily v přeskocích přes švihadlo.

Po přivítání a vysvětlení pravidel se malí sportovci s nadšením pustili do boje. Po krátkém rozeskákání nenechali nic náhodě a za chvíli už bylo vidět jen soustředěné skákání a slyšet počítání přeskoků. Úspěšnost týmů mohly zvýšit svou účastí také paní vychovatelky. Nutno říct, že tuto výzvu přijaly a byla radost pozorovat jejich sportovní zapálení, s jakým se vrhly do boje o získání bodíků.

Aby bylo posuzování výsledků spravedlivé z hlediska počtu soutěžících, sčítaly se vždy všechny přeskoky v rámci jednoho oddělení a dělily se počtem zúčastněných sportovců. Výsledkem byly průměry jednotlivých oddělení, které jsme porovnávaly mezi sebou navzájem. Hodnotily se také nejlepší výkony dívek a chlapců v rámci oddělení.

Svým nadšením a snahou si všichni sportovci vybojovali sladkou odměnu, kterou dostali po skončení soutěže. Navíc jsme odměnily nejvýkonnějšího skokana a skokanku každého oddělení drobnou cenou. Všechny děti byly spokojené a ještě dlouho po skončení soutěže trénovaly přeskoky, aby byly připravené na další podobnou akci.

Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka a Mgr. Eva Uhlářová, vychovatelka

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk