18.05.2016 - Koloběžkové závody

Dne 18.5.2016 pořádala školní družina KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY. Na atletickém oválu školního hřiště absolvovaly děti jednotlivých oddělení družiny jízdu zručnosti, při které se jim měřila také rychlost jízdy. Sportovní nasazení závodníků bylo veliké, děti se dobře bavily, a kdyby to dovolily podmínky závodu, jízdu by si zopakovaly ještě několikrát. První tři místa v každém oddělení byla oceněna drobnými cenami a všichni účastníci si za svou snahu pochutnali na malé sladkosti. Už nyní se těšíme na další společné akce.

Mgr. Eva UHLÁŘOVÁ, Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

VideoukázkyKoloběžkové zápolení:

17.05.2016 - Poznáte nás? II.oddělení

Nedávno jsme se v družině věnovali tématu o vitamínech. A máme tu téma nové. Tentokrát jsme se věnovali dopravním značkám a dopravním situacím. Povídali jsme si s dětmi o nebezpečí v silničním provozu a také o tom, jak je důležité dodržovat určitá pravidla. Ale to nejde bez určitých znalostí. A tak se děti pustily do poznávání značek. Některé byly dětem známé, mnohé však neznaly. U některých věděly, co znamenají, ale neznaly název a zase naopak. Společně jsme tedy doplnili mezery ve znalostech dopravních značek. To, jak dávali všichni pozor, se ukázalo poté, co dostali za úkol vybarvit všechny značky, o kterých jsme si společně povídali. Nezapomněli jsme ani na důležitost semaforů a tak je děti také vybarvovaly. Teoretické znalosti jsme tedy doplnili a pak už se děti nemohly dočkat středy, kdy jsme v družině pořádali pro všechna oddělení „Koloběžkové závody“.

Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

Protože se dětem téma dopravy líbilo, pokračovali jsme ve vyrábění ještě další týden. Děti se pustily do výroby semaforů a nakreslily si auta, které vybarvily vodovými barvami.  Všechny výrobky jsme pak dali na nástěnku a děti z ní měli velkou radost.

Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

13.05.2016 - Den matek v I.oddělení

Na Den maminek šikovné sluníčka z I. oddělení vyrobily květinky. Na fotkách posílají svým maminkám velkou pusinku.

Kateřina SEDLÁKOVÁ, vychovatelka

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk