20.06.2016 - Pipi a její kamarádi

Každoročně naši školu navštěvuje Pipi Dlouhá punčocha, hrdinka stejnojmenné knihy švédské spisovatelky, Astrid Lindgrenové. S prvňáčky a druháčky si povídá o tom, jak si ji jednoho dne vymyslela dcera této slavné spisovatelky, když byla  zrovna nemocná. Od toho dne maminka pro dceru vymýšlela příběhy o Pipi, aby se při stonání nenudila v postýlce. Než se holčička uzdravila, bylo příběhů tolik, že vydaly na celou knihu. Děti zkoušely Pipi napodobovat  tak, že si navzájem vyměnily bačkůrky, aby měly na každé noze jinou. Při představování si zkoušely vymýšlet legrační jména. Pipi s nimi po celou dobu žertovala a předvedla jim, jakou má sílu, když uzvedla svého koně nad hlavu. Představila dětem své zvířecí i lidské kamarády a další knihy této spisovatelky. Na závěr jsme si promítli příběh o tom, jak šla Pipi jednou do školy, aby měla prázdniny jako ostatní děti.

19.04. 2016 - Válka očima dětí

Každoročně si v květnu připomínáme výročí konce 2. světové války besedou s názvem „Válka očima dětí“. Povídáme si hlavně o tom, jak toto období prožívali jejich vrstevníci, a představujeme si knižní tituly zabývající se válečnou tematikou. Beseda je zpestřena o promítání dokumentu Krátký život Anny Frankové. Jde poznat, že téma žáky natolik oslovilo a motivovalo ke čtení, protože z regálů byly vypůjčeny tituly, o kterých jsme hovořili.

19.04.2016 - Jak se dělá referát o knize

Žáci 4.B absolvovali knihovnickou lekci na téma „Jak se dělá referát o knize“. Povídali jsme si o tom, co je cílem referátu, jaké údaje by měl obsahovat a proč, kde je v knize najdeme, a jak tento referát prezentovat. Pro lepší představu jsme si předvedli ukázkový referát. Na závěr hodiny začali žáci psát referáty o přečtených knihách, a ty si pak následující hodinu navzájem prezentovali.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk