Nejpilnější čtenář školního roku 2016/2017

Nejpilnějším čtenářem školního roku 2016/2017 se stala Karolína Mikulová, která si v tomto školním roce vypůjčila domů ze školní knihovny 29 knih. Její čtenářskou píli jsme odměnili Prázdninovým deníkem, do kterého si může zapisovat zážitky z letošních prázdnin.

Vítězce gratulujeme a jsme zvědaví, kdo se stane nejpilnějším čtenářem příští školní rok!!!

...a to je konec

Celkem devatenáctkrát se sešel vždy v pondělí, ve Školním informačním centru Čtenářský klub, který jsme v polovině června slavnostně zakončili. Půl rok scházení se v klubu děti zhodnotily v evaluačním dotazníku. Na památku si každý odnesl pamětní list a drobnou odměnu. Z knižní odměny se těšili: Martin Zezulka, Amélie Dluhošová a Natálie Štěrbová za minimální absenci. Natálka pak získala navíc ocenění za knižní tipy pro ostatní čtenáře. Nechyběla ani sladká tečka na závěr v podobě cupcakes.

logoESF MSMT

Hodina pečení v knihovně

Žáci prvních tříd absolvovali besedu s „mini-divadelním“ představením, při kterém se seznámili s pohádkou Josefa Čapka, Jak si pejsek a kočička pekli k svátku dort. Povídali jsme si o tom, k jaké příležitosti se nejčastěji peče dort a co symbolizuje počet svíček na něm. Děti pomáhaly pejskovi a kočičce v kuchyni. Po představení žáčci plnili sedm úkolů, za které získávali plamínky k rozsvěcení svíček na našem dortu. Při plnění úkolů si otestovali svou paměť, čtení, zpěv i schopnost kolektivní spolupráce. Na závěr jsme se rozloučili společnými fotkami a popřáli si hezké prázdniny.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk