Recyklované pohádky ke Dni Země

V posledním dubnovém týdnu jsme si ve Čtenářském klubu četli jednu z Recyklovaných pohádek s názvem Svět z pytlíku. Hlavním hrdinům pohádky se dostane při nákupu v obchodním domě do rukou mikroténový pytlík, který umí mluvit, a tak jim povypráví o tom, čím vším díky recyklování byl před tím, než se stal pytlíkem. Zároveň jsme si připomněli, proč je důležité třídit odpady a proč se slaví Den Země. Ve čtvrtek následovala výtvarná dílna k četbě. Protože byl pytlík jeden čas i víčkem k PET lahvi, tak jsme si z víček vyrobili veselé housenky a přímo z PET lahví šperky pro maminky k jejich blížícímu se svátku.

logoESF MSMT

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk