...a to je konec

Celkem devatenáctkrát se sešel vždy v pondělí, ve Školním informačním centru Čtenářský klub, který jsme v polovině června slavnostně zakončili. Půl rok scházení se v klubu děti zhodnotily v evaluačním dotazníku. Na památku si každý odnesl pamětní list a drobnou odměnu. Z knižní odměny se těšili: Martin Zezulka, Amélie Dluhošová a Natálie Štěrbová za minimální absenci. Natálka pak získala navíc ocenění za knižní tipy pro ostatní čtenáře. Nechyběla ani sladká tečka na závěr v podobě cupcakes.

logoESF MSMT

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk