Lapeni v síti

Poslední dubnový týden absolvovali žáci šestých a sedmých tříd ve Školním informačním centru preventivní besedu o bezpečném používání sociálních sítí. Jak jsme zjistili, byla jedna vyučovací hodina pro tak populární téma u dospívající mládeže málo, a proto jsme se rozhodli tomuto tématu věnovat ještě další hodinu následující týden. Na úvod besedy jsme si zahráli motivační hru, která žákům napověděla, o čem si budeme tentokrát povídat. Pozornost jsme zaměřili zejména na Facebook. Povídali jsme si o tom, jak si vybíráme své přátele v životě, a jak na sociální síti, co udělat, abychom si co nejvíce střežili své soukromí a co naopak nedělat, abychom se nestali obětmi nějakého kyberzločinu. Vše doplnily názorné videospoty. Na závěr jsme si pomocí pracovního listu otestovali, jak na tom jsme s vlastní ostražitostí.

Velikonoční besedy

Stejně jako každý rok, tak i letos proběhla ve Školním informačním centru řada besed s velikonoční tematikou. Pro ty nejmenší byla připravena beseda s názvem „Velikonoce pro prťata“. Starším žákům byly určeny besedy „Velikonoční svátky o století zpátky“ a „Velikonoce ve světě“. Všechny besedy měly jedno společné, a to seznámit žáky s důvodem oslav těchto svátků, s tradicemi a zvyky, které se s nimi pojí. Nejmenší návštěvníci měli besedu doplněnou o pohádku a starší žáci si některé z velikonočních zvyků vyzkoušeli v praxi. Získané vědomosti jsme si ověřili ve velikonočním AZ kvízu.

Zábavná noc se Čtyřlístkem

Letos prožili členové Čtenářského klubu zábavnou noc se Čtyřlístkem. Během této noci si vyzkoušeli dovednosti, ve kterých čtyři komiksoví hrdinové – Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín vynikají. Prvním stanovištěm bylo „Prostřeno u Bobíka“. Z přinesených dobrot připravených ochotnými rodiči jsme si udělali švédský stůl a celý večer, ale ještě i ráno se občerstvovali, zaháněli hlad a hlavně chuť. Poté následovala přehlídka kostýmů a soutěž o ten nejlepší. Nejpopulárnější maskou byla Fifinka, ale nechyběli ani Piňdové a Bobík. Nejlepším kostýmem byl zvolen Pinďa, za kterého se převlekla Natálka Štěrbová a získala tak medaili a knižní odměnu. Děti se následně rozdělily do tří družstev, které pojmenovaly takto: Fifinky, Čtyřlístek, PiFiMyBo. Jak je čtenářům tohoto komiksu známo, Fifinka je skvělá kuchařka, která umí dokonce připravit i mamuta na kmíně, takže druhým stanovištěm byla právě „Fifinčina kuchyně“, kde se děti naučily péct pizza šneky. Strouhalo se, krájelo se, mazalo, rolovalo a peklo. Výsledek vypadal a voněl stejně lákavě, jako i chutnal. Celý večer se soutěžilo na téma Čtyřlístek, připraven byl vědomostní kvíz s názvem „Co všechno (ne)víš o Čtyřlístku?“, skládání puzzle, doplňování chybějícího textu do bublin, poznávání komiksových hrdinů poslepu a řada dalších. Aby se děti po náročných soutěžích protáhly, čekala na ně „Pinďova tělocvična“ a v ní rozmanité sportovní náčiní, jako jsou balanční kameny, obruč, činky, švihadlo a jiné. Po protažení těla jsme se odebrali k dalšímu stanovišti, a to do „Myšpulínovy laboratoře“. Děti měly za úkol vyrobit z dostupných součástek podle vlastní fantazie vynálezy, pojmenovat je a popsat k čemu slouží. Nejočekávanější disciplínou byla „Pinďova půlnoční stezka odvahy po setmělé škole“. Ti, kteří ji zvládli, obdrželi za statečnost medaili a sladkou odměnu. Za celovečerní píli obdržel každý účastník taštičku s pamětním listem a pohlednicí, a s několika komiksy  Čtyřlístku. Pak už jen zbývalo přeměnit naši školní knihovnu na místo ke spaní, zachumlat se do spacích pytlů a užít si promítání filmu „Čtyřlístek ve službách krále.“ Poslední nespavci usnuli po třetí hodině ranní.

logoESF MSMT

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk