Vánoce ve Školním informačním centru

Měsíc prosinec byl ve Školním informačním centru věnován Vánocům. Žáci se v rámci dopolední výuky zúčastnili besed, které jim přiblížily oslavy těchto svátků. Povídali jsme si o tom, jak je slavili naši předci před sto lety, ale také o tom, jak se slaví Vánoce za hranicemi naší země. Pro zpestření jsme si vyzkoušeli některé z tradičních vánočních zvyků a otestovali si, co jsme si z besedy zapamatovali. Nejmenší žáčci si při dokreslování nedokončeného obrázku s Betlémem zároveň procvičili čtení s porozuměním. Po vyučování se konala vánoční dílna, kde si mohli návštěvníci vyrobit originální přáníčka, andělíčka a ozdoby z kalíšků od svíček.

Školní informační centrum získalo 1. místo v celostátní soutěži!

Školní informační centrum se zúčastnilo celostátní soutěže  pro školní knihovny, kterou vyhlásil Klub školních knihoven SKIP ČR k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven a vyhrálo 1. místo! Soutěž byla věnována 100 - letému výročí narození populárního dětského spisovatele Roalda Dahla a zúčastnit  se jí mohla každá školní knihovna, která na toto téma připraví nějakou akci. ŠIC k tomuto tématu vyhlásilo výtvarnou soutěž, připravilo besedu a zábavné odpoledne. Za to získalo nejen 1. místo, ale i pěkné odměny v podobě knih, které rozšíří fond školní knihovny, záložky do knih a plyšáka - prdícího obra Dobra.

Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se akce účastnili a přispěli tak k výhře.

Návštěva v naší školní knihovně

V měsíci říjnu navštívili jako už každoročně ŠIC účastníci akreditovaného kurzu pro pracovníky školních knihoven Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Knihovník jim prostřednictvím prezentace představil provoz školní knihovny, výhody používání automatizovaného knihovního systému Clavius a aktivity pořádané na podporu čtenářské gramotnosti.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk