Cesta kolem světa za 5 dní

Nejedete nikam na prázdniny? Nevadí, pojeďte společně s námi.

Kdy a kam?

21.8. 2017 Kypr

22.8. 2017  Holandsko

23.8. 2017  Švýcarsko

24.8. 2017  Španělsko

25.8. 2017  USA - Havaj

V kolik? Vždy od 10 do 12 hodin.

Co Vás čeká na cestě?

Promítneme si zajímavosti o těchto zemích, ochutnáme národní speciality a vyrobíme suvenýry, které si odnesete na památku.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto prázdninového projektu, vyzvedněte si přihlášku v ŠIC a odevzdejte tamtéž nejpozději do 23. června 2017.

Tento projekt je financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava

ostrava

Jak se dělá referát

Jak se správně dělá referát, se učili žáci třetí třídy při jedné knihovnické lekci, kde jsme si vysvětlili, jak by měl správný referát vypadat, kde hledat potřebné informace a jak se orientovat v encyklopediích. Teorii si žáci hned vyzkoušeli v praxi, když dostali do skupin stejný text, ze kterého měli udělat referát. Pro jistotu dostali také šablonu referátu, aby na nic důležitého při psaní nezapomněli. Když byly referáty hotové, nacvičili si jejich přednes, poté je každá skupina odprezentovala a vzájemně se hodnotili, co se povedlo a co naopak ne.

Takové horko, že se nedá dělat nic lepšího, než číst

Jedno horké skoro letní pondělí jsme si Čtenářský klub zpestřili písmenkovo-obrázkovými rébusy. Děti se je nejdříve pokoušely rozluštit, a poté je samy vymýšlely. Jak se jim dařilo, posuďte podle fotek. Natálka nám přinesla ukázat, jaké knihy doma právě čte. Jedna z knih se nám natolik zalíbila, že jsme se do ní začetli. Tou knihou byla Pohádková etiketa Mistra E. Nejen, že jsme si procvičili čtení, ale také pravidla společenského chování. Navíc jsme otestovali dárek ke Dni dětí, a to nový koberec, na kterém se nám bude odteď pohodlněji číst.

logoESF MSMT

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk