Nejnovější události

Prázdniny na Jihu

DĚKUJEME !!!

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Z hodiny na hodinu jsme museli ukončit výuku a opustit školu. Mysleli jsme si, že situace nebude tak vážná, že se za dva nebo za...

Jak se učí v 2.C

Domácí výuka v době Covid-19 v 1. B

Potřeba výuky v domácím prostředí nás zaskočila v 1.ročníku, době kdy děti potřebují individuální a trpělivý přístup, učí se spolupráci, ale i samostatnosti, a osvojují si...

Dobrovolná výuka 9. ročníku ve škole

Od 11. května 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací...

Poslední červnové úterý se naposledy v letošním školním roce sešel Čtenářský klub. Naše celoroční setkávání jsme zakončili sladkou tečkou v podobě poháru, poté si měl každý za úkol najít svůj dárek. Ani tentokrát nechybělo povídání o tom, co kdo právě čte a ocenění celoroční snahy. Nejpilnějším čtenářem školního roku 2017/2018 se stala Eliška Bujoková z 3.C, která si ze školní knihovny vypůjčila a přečetla celkem 31 knih. Další ocenění získala Stella Výrková z 2. C, a to za svědomitou docházku do Čtenářského klubu. Jako jediná totiž zameškala pouze dvě schůzky. Třetí ocenění si odnesla Karolína Adamčíková ze 4. B za čtenářskou píli v klubu. Na závěr žáci udělili klubu vysvědčení, ve kterém se mohli vyjádřit k tomu, co se jim v klubu líbí a co naopak ne. Potěšující je, že by někteří chtěli, aby setkání trvalo delší dobu, než jen hodinu a půl. Často se objevovala odpověď, že se jim líbí to, jak si povídáme o tom, co zrovna čteme doma a aktivity, které knihovnice připravuje ke společně čtené knize.

logoESF MSMT

Škola

Školní družina

ŠIC a knihovna

Spolupracujeme s OU

Fakultní škola OU

Spolupracujeme s Mensou ČR

Rozvíjíme nadání

Nasloucháme klientům

Prověřená společnost

Rodiče jsou našimi partnery

Rodiče vítáni

Specializované vzdělávání

Svět vzdělání

Ceníme si zdraví našich dětí

Ovoce do škol

Asociace aktivních škol

Aktivní škola

Projekt Šablony II

Šablony II

Vzdělávací projekt EU

Projekt COMENIUS

Realizované evropské projekty

Projekty ESF

Projekt Přírodovědná učebna

Podpora vědy

Projekty obvodu Ostrava-Jih

Projekty ÚMOb

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk