Sladká tečka

Poslední červnové úterý se naposledy v letošním školním roce sešel Čtenářský klub. Naše celoroční setkávání jsme zakončili sladkou tečkou v podobě poháru, poté si měl každý za úkol najít svůj dárek. Ani tentokrát nechybělo povídání o tom, co kdo právě čte a ocenění celoroční snahy. Nejpilnějším čtenářem školního roku 2017/2018 se stala Eliška Bujoková z 3.C, která si ze školní knihovny vypůjčila a přečetla celkem 31 knih. Další ocenění získala Stella Výrková z 2. C, a to za svědomitou docházku do Čtenářského klubu. Jako jediná totiž zameškala pouze dvě schůzky. Třetí ocenění si odnesla Karolína Adamčíková ze 4. B za čtenářskou píli v klubu. Na závěr žáci udělili klubu vysvědčení, ve kterém se mohli vyjádřit k tomu, co se jim v klubu líbí a co naopak ne. Potěšující je, že by někteří chtěli, aby setkání trvalo delší dobu, než jen hodinu a půl. Často se objevovala odpověď, že se jim líbí to, jak si povídáme o tom, co zrovna čteme doma a aktivity, které knihovnice připravuje ke společně čtené knize.

logoESF MSMT

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk