Udělej referát o...

Referát je dobrý způsob, jak se něco nového dozvědět, anebo jak si vylepšit špatnou známku z nějakého předmětu. Žáci třetích a čtvrtých tříd se učili psát referáty na dané téma a o přečtené knize. Důležitá je také samotná prezentace referátu, což si vyzkoušeli.

Zábavná noc s pejskem a kočičkou

Letošní nocování ve školní knihovně bylo věnováno knize Josefa Čapka -  Povídání o pejskovi a kočičce, která letos slaví výročí. Nocování se za odměnu zúčastnily děti navštěvující Čtenářský klub. Během noci jsme se zábavnou formou seznámili hned s několika pohádkami této knihy. Učili jsme se zdobit dort, zašívat pejskova roztržená kaťata, chytali jsme myši, věšeli prádlo, testovali si čich, poznávali psí plemena, vyšívali pastelkami a fixami noční košilky a soutěžili. Pobesedovat s dětmi o tom, jak to mají v životě těžké ti, co ztratili zrak i sluch, přišel pan Holba společně se svým čtyřnohým kamarádem, vodícím psem Amy. Dozvěděli jsme se, jak zvládá běžné činnosti a s čím mu Amy pomáhá. Noc stejně jako každý rok uzavřela stezka odvahy po setmělé školní chodbě. Za celovečerní píli obdržel každý nocležník odměnu, jak jinak než v podobě knihy. Zachumlaní ve spacích pytlích, jsme sledovali český, rodinný film s názvem Tady hlídám já. Usnuli jsme až kolem čtvrté hodiny ranní.

logoESF MSMT

Advent ve Školním informačním centru

Během adventu se v dopoledních hodinách konala řada vánočních besed. Nejmenší žáci se zúčastnili besedy s názvem „Vánoce pro prťata“. Na úvod zhlédli pohádku z televizního cyklu - Chaloupka na vršku, která jim napověděla, o čem si budeme tentokrát povídat. Ve druhé části hodiny, měli žáčci za úkol dokreslit nedokončený obrázek betlému podle instrukcí, přičemž si procvičili pozornost, prostorovou a pravolevou orientaci. Starší žáci se v rámci besedy „Vánoční svátky o století zpátky“ dozvěděli, jak slavili Vánoce naši předci před sto lety a formou domalovánky si procvičili počty. S těmi nejstaršími jsme si udělali prostřednictvím besedy nazvané „Vánoce ve světě“ výlet do vánočního světa. Zjistili jsme, jaké se v různých zemích připravují na Štědrý večer pokrmy, jaké zvyky tam praktikují, kdo a jaké dárky jim naděluje.

V odpoledních hodinách se konaly tři výtvarné dílny, na kterých si mohli zájemci vyrobit adventní kalendáře, přáníčka a vybarvit andělskou omalovánku.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk