OZO 8.A

Ve středu 8. dubna se 8. A byla podívat do OZO.

Základní otázka zněla – Kam s ním? (jako s odpadem).
Připomněli jsme si opět, jak je důležité odpad třídit, kam který odpad patří. Jak pozorně jsme naslouchali, měl zjistit test, který jsme po přednášce vypracovali. Se svými znalostmi jsme nedopadli vůbec špatně. A co vy? Víte, co znamená zkratka OZO? Na závěr jsme zhlédli film v 3D, který nám nahradil prohlídku po areálu OZO.

Hravé odpoledne s angličtinou

Dne 16. března 2015 se v odpoledních hodinách konala akce „Hravé odpoledne s angličtinou“.

Hodiny se zúčastnily děti prvních a druhých ročníků. Spolu s paní učitelkou Pechlátovou a Zapletalovou si všichni osvojili a procvičili slovní zásobu z pohádky Tři medvědi.

Společné hry, aktivity i vyplňování pracovního listu všechny velmi bavilo! Pohádka vykouzlila dětem na tváři úsměv. Protože všechny děti nakonec porozuměly pohádce v angličtině, mohou být na sebe právem pyšné!!!

Tato akce proběhla s finanční podporou Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava Jih

ostrava jih

Návštěva U6 - 6.AB

29. března 2015 6.A a 6.B společně navštívily Dolní oblast Vítkovice – U6. Seznámili jsme se s technickými objevy od počátku 19. století až po současnost. Tkalcovské stroje, soustruhy, první lokomotivy, až po „embéčko“ našich prarodičů nebo ponorku kapitána Nema, vše bylo velice zajímavé a mohli jsme si to „omakat“ a vyzkoušet.                        J. Pojetová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk