Piškvorky 2015

27. března proběhlo finále školního kola v piškvorkách. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 6. a 7.ročník a 8. a 9.ročník. Do finále postoupili z každé třídy dva soutěžící. A jak to dopadlo?

Kategorie 6. a 7.ročník: 1.místo – Michal Rylko, 6.B

                                       2.místo – Ondřej Ritzka, 7.A

                                       3.místo – Markéta Huvarová, 7.B

Kategorie 8. a 9.ročník: 1.místo – Filip Jakab, 9.B

                                       2.místo – Denis Kubala, 9.B

                                              3.místo – David Bena, 9.A

Pohádky dětí dětem

V pondělí 30. března 2015 proběhlo školní kolo soutěže Pohádky dětí dětem. Do této soutěže se zapojila celá škola, všechny třídy. Každý si mohl zkusit napsat svou vlastní pohádku a přihlásit ji do soutěže. Ty nejlepší se dostaly do pondělního školního kola, kde je autoři sami přečetli před odbornou i laickou porotou.

Opět se soutěžilo ve dvou kategoriích – 1. až 5. třídy a 6. až 9. třídy. Z každé kategorie musela porota vybrat pouze jednu nejlepší pohádku, která bude naši školu reprezentovat v městském kole. Pro porotu moc těžký úkol, protože soutěžící pohádky byly opravdu všechny moc pěkné!

V první kategorii byl se svou pohádkou nejlepší Tim Prak.ze 3. B. Na druhém místě se umístil Petr Matoušek z 5. B a na 3. místě Eliška Pszolková z 5. B a Adélka Vaculčáková z 5. A.

Ve druhé kategorii zvítězila pohádka Barbory Rehovičové z 6. B, druhá nejlepší pohádka byla pohádka Petry Horváthové z 8. A a Natálie Krejčířové z 9. B. Na 3. místě se umístila pohádka Michaely Poledníkové z 6. B a Kristýny Mišúnové z 9. A.

Laické porotě se nejvíce líbila pohádka Petra Matouška a Adélky Kuchařové z 9. B.

Ale to není všechno! Tyto dvě pohádky se musí do městského kola doplnit zajímavou ilustrací. A to může být úkol nejenom pro vítězného autora, ale i pro kohokoliv z žáků, nebo dokonce pro kolektiv autorů. Takže můžete se zapojit a pomoci s ilustrací i vy! Moc se těšíme na dobré nápady!

A co bude s ostatními pěknými pohádkami, které do městského kola nepostoupily? Ty si sami vytiskneme u nás ve škole, aby si je mohli přečíst i ostatní.

Pixie's Adventure

Pixie’s Adventure - tematické odpoledne s angličtinou

26. března se uskutečnilo tematické odpoledne s angličtinou pro žáky 5. a 6. ročníku. U příležitosti irského svátku St. Patrick‘s Day si děti zahrály soutěžní hru „Pixie’s Adventure, plnou zajímavých úkolů. Hledaly správné odpovědi, přiřazovaly slova k obrázkům, snažily se zapamatovat předměty na obrázku, hledaly slova v písničce, řešily osmisměrku … Pomocí nalezených slovíček vytvořily větu, která je dovedla k pokladu. Ti nejlepší řešitelé byli odměněni sladkou odměnou. Odpoledne si děti skvěle užily a současně zlepšily svoje jazykové dovednosti.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk