Malá Fatra 27.9. - 28.9.2014

Ve škole se děti nestihly ještě pořádně ani rozkoukat a my jsme již opět zorganizovali 
pro rodiče s dětmi víkendový pobyt. Tentokrát to bylo za hranice republiky a to na Slovensko do Těrchové.

27. 9. 2014 se od 6.30 hod. rodiče s dětmi scházeli před naší školou. Nikdo se nezpozdil, a tak mohl autobus v 7 hod. vyjet. Počasí nám sice zprvu moc nepřálo, ale všichni doufali, že se vše po příjezdu na místo změní. Po příjezdu jsme se nejdříve ubytovali v penzionu Těrchová a mohlo se vyjít směrem k Jánošíkovým dieram. Zpočátku sice ještě trochu mrholilo, ale během cesty přestalo i to. Celá trasa byla tak zajímavá a dobrodružná, že vlhko a mokro nikomu nevadilo. Všichni se zaměřili na zdolávání žebříků, řetězů a lan. Kochali se mnohými vodopády. Po zdolání prvního úseku se všichni nasvačili a zasoutěžili ve hře „Sušíme houby“. Rodiče i děti se rozdělili do družstev a začali hledat houby podle čísel 
a barev svého družstva. Vítězem se stalo družstvo, které našlo nejdříve plný počet hub 
a navléklo je na šňůru. Najezení a správně odpočatí se pokračovalo druhým úsekem. Vlhko 
a mokro způsobilo, že druhý úsek trasy zdolával každý po svém. Někdo klouzal 
po nohách, mnozí ale však i po zadku. Na louce se pak všichni navzájem pucovali a čistili. Těžko říci, co byl větší zážitek. Zda žebříky a vodopády nebo jízda po bahně. Na zpáteční cestě jsme ještě všichni poseděli venku u koliby a dali si něco dobrého (dovnitř by nás stejně asi nepustili). Pak už jsme se vydali k našemu penzionu a uchýlili se k odpočinku. Po večeři čekal na děti další program a to „Hledání pokladu“. Protože už byla venku pořádná tma, vybavily se děti baterkami. Nejdříve však musely vyřešit několik kvízů a přesmyček. Venku 
na terase posbírat kostky v barvě svého družstva a na závěr složit větu, která je poslala k pokladu. Děti měly z nálezu pokladu velkou radost. U baru se pak všem rozlévalo dětské šampaňské. Dospělí pak večer zakončili zpěvem za doprovodu kytary a flétny.

Druhý den jsme vstali do nádherného počasí. Nebe bez mráčků slibovalo krásné výhledy po trase, která nás ten den čekala. Túra opravdu stála za to. Po zdolání náročného výstupu jsme se ocitli 
na louce plné ocúnů s krásnými výhledy. Na Chatě na Grůni jsme všichni odpočívali a těšili se z krásného počasí. Nikomu se nechtělo odjet domů. Děti dostaly ještě účastnické listy 
a po sjezdovce jsme se vydali k autobusu, který nás pak už odvezl domů. Rodiče i děti byli 
ze společně prožitého víkendu nadšení a těší se na další aktivity, které naše škola nabízí. A to už bude tento víkend. Tentokrát cyklovýlet „Bečvanská cyklostezka“.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za spolufinancování této akce.

Helena Drahošová, vychovatelka ŠD

Věda blíže dětem

Aby výuka vědy na naší škole nebyla jen, řekněme, suchou vědou, rozhodli jsme se dát našim žákům prostor, ukázat některé zajímavé fyzikální procesy nebo děje prostřednictvím žákovských pokusů v hodině. Žáci mají možnost ukázat svým spolužákům zajímavé pokusy, které sami připraví, předvedou a pak nad výsledky pokusů diskutují a porovnávají své názory. Některé záznamy z pokusů Vám nyní přinášíme.

Jako první pokus si pro své spolužáky připravil Samuel Kovář ze 6.A, kde demonstroval tlak vzduchu a druhý zajímavý pokus s Hořící pěnou si připravil Filip Doubrava taktéž ze 6.A. Oběma se pokusy vydařily a proto jsme se rozhodli zapojit naše žáky do celostátního projektu pod názvem Vím proč, kde zaslané pokusy můžete ohodnotit a pomoci tak Vašim dětem k výhře v této soutěži a rovněž tak podpořit jejich zájem o vědu.

VideoukázkaZáznam Filipova pokusu

01.09.2014 - Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 1. září 2014 proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Přivítali jsme 454 žáků, z toho 72 jich usedlo do školních lavic poprvé. V doprovodu kolegů učitelů přišla novopečené prvňáčky do tříd přivítat paní ředitelka Libuše Přikrylová s paní zástupkyní Hanou Šabršulouvou, které jim předaly kornout s bonbóny. Popřály všem žákům i jejich třídním učitelkám mnoho úspěchů, radosti a trpělivosti v nadcházejících školních dnech. Také z plyšové hračky, kterou jim poslal pan starosta Karel Sibinský, měli prvňáčci velkou radost.

Našim novým malým žáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a později na školní léta na naší škole rádi vzpomínali.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk