Výlet III.A - Frenštát pod Radhoštěm

V úplném závěru školního roku jsme se vydali na výlet do Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsme navštívili naučnou stezku Beskydské nebe. Jednalo se o stezku v korunách stromů, na níž se děti dozvěděli mnoho zajímavého nejen o ptácích a jejich životě, ale také o stromech. Nejprve jsme však museli vystoupat po 428 schodech, které vedly souběžně se skokanským můstkem Jiřího Rašky. Při stoupání děti plnily ve skupinách úkoly, které ověřovaly jejich znalosti o přírodě. Další zábavné aktivity je čekaly v prostorách přírodního amfiteátru, kde se posilnily před další cestou. Po zdolání stezky mezi korunami stromů jsme se vydali zpět do Frenštátu pod Radhoštěm. Po cestě jsme navštívili Mařenčinu studánku a valašskou hospodu U Janíka. Hlad už byl velký, tak jsme si dali výbornou pizzu v rodinném penzionu. Poté jsme se přesunuli na úžasné dětské hřiště, kde následovaly další soutěže, a děti si to velmi užily. Výlet jsme nemohli zakončit jinak než návštěvou cukrárny. Zmrzlina nás všechny příjemně osvěžila a posilnila na cestu domů. Počasí jsme měli nádherné a cestování vlakem bylo pro mnoho dětí velmi silným zážitkem. Moc jsme si to užili a už nyní se těšíme na další podobný zážitek. 😃

Mgr. Delinčáková Monika

Rozloučení s 9. ročníkem

Dne 28.6.2018 proběhlo v Obřadní síni Městského úřadu Ostrava-Jih slavnostní rozloučení s devátým ročníkem. Při této příležitosti jsme ocenili i několik žáků za jejich celoroční práci. Slavnostní chvíli nám zpestřili i žáci svým vystoupením – hrou na klavír, recitací a tanečním vystoupením.
Přejeme všem absolventům hodně úspěchů v dalším studiu.

Ing. Hana Šabršulová

1.ročník soutěže DOBBLE

14.6. se konal první ročník turnaje stolní hry DOBBLE - tentokrát netradičně - v angličtině. Turnaj byl vyhlášen pro 4. a 5. ročníky a soutěžilo se ve dvou kategoriích. Žáci si zasoutěžili, naučili se spoustu nových slovíček, poznali co je to pořádný adrenalin a někteří zakusili i pocit vítězství. Deváťáci byli skvělí a spravedliví rozhodčí, perfektně připraveni soutěžící hráli se zápalem a teď už se všichni těšíme na další ročník 😂

Svatava Pechlátová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk