Návštěva 8.ročníků ve strojírenském provozu

Vítkovická střední průmyslová škola každoročně umožňuje žákům naší školy exkurzi do provozu ve firmě “Vítkovice“. Chlapci byli seznámení s jednotlivými obory střední školy a viděli výrobu motorových části pro turbínu elektrárny. Obor letecký mechanik se zdál chlapcům velmi zajímavý.

Mgr. M. Stryková

I.C v Lesní škole

Všichni jsme se moc těšili, až půjdeme do lesní školy. Někteří z nás už věděli, kde škola je, protože v ní byli s rodiči. Cestou jsme přecházeli přes tramvajovou trať a čekali na dvě zelená světla. Když jsme vešli do lesa, vše se změnilo – ochladilo se, byl příjemný vzduch a slyšeli jsme zpívat ptáčky. Potom jsme viděli vysoké stromy a na nich skákala veverka a šplhal strakapoud. Došli jsme až do lesní školy a hádejte, co bylo dál? Dostali jsme HLAD! Po svačince jsme šli s lesníkem Pavlem do kruhu, potom si svlékli ponožky a dostali ten nejtěžší úkol na světě. Nesměli jsme mluvit, křičet ani běhat, jen pomaličku chodit po mokré trávě a vnímat, jak se nám krásně prohýbá pod nohama.

V altánku hnízdily sýkorky, které měly v budce holátka. Sýkorky měly v zobáčku plno hmyzu a létaly do budky krmit malá sýkorčata. Potom jsme dostali za úkol jít prozkoumat, jak se chodí po šiškách, po písku, po kamenech, po kůře a v bahně. Nejméně se nám líbilo chodit po ježkovi, který byl udělaný z kmene stromu, na kterém lesníci nechali větvě. Móóóóc to píchalo! Taky jsme prolézali ve vydlabaném kmeni – bylo to super! Všichni jsme se těšili na bažanty – byli tam zlatí, stříbrní, diamantový bažant a pan Pavel nám řekl, že o víkendu tam řádila kuna a zakousla 6 bažantů. Potom jsme šli do lesa, kde jsme sledovali oplocenku a v ní malé jehličnaté stromečky hlavně jedle. Poznali jsme břízu, javor, duby – červený a letní, buk, jeřabinu a borovici. U stoletého dubu jsme si hráli na dědečky a babičky a nosili klacky k obvodu koruny stromu, kde byly pod hlínou ukryty kořeny. Dostali jsme zkumavky s lupou, která zvětšila všechno 4krát. Pozorovali jsme ploštice, pavouky, stínky, brouky, mravence a listy. Věříte, že se nám vůbec nechtělo zpátky do školy?

Vypravování: Klárka, Míša, Amálka, Koralinka, Adrianka, Ivošek, Kačenka, Violka, Adélka, Barunka, Davídek a Honzíkové.😉

Mgr. Renata MALÁŠKOVÁ

Učíme se francouzsky

V letošním roce jsme se začali učit francouzsky a už nyní, po necelém roce, umíme popsat svou rodinu. Dovedeme všechny pojmenovat, popsat jací jsou, jaké je jejich povolání, kolik mají let. A taky už přiřadíme některé vlastnosti – malý, štíhlý, velký nebo sympatický.😃

Mgr. Lenka Šalomounová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk