Vzpomínka na Velikonoce - IV.B

V období jarních svátků děti ze 4. B třídy navštívily v informačním centru besedu pod názvem Velikonoce ve světě. Tentokrát si nejen zopakovaly velikonoční tradice v naší republice, ale také se seznámily s různými zvyky a tradicemi v jednotlivých zemích, například ve Francii, Řecku, na Slovensku.

Mgr. Věra BERÁNKOVÁ

Kvetoucí jaro v II.C

V druhém dubnovém týdnu zavítala do naší třídy firma Rozchodník s výukovým programem, který byl zaměřený na jarní období. Povídání začalo přečtením krátkého příběhu o Pavlíkovi a Haničce, kteří přijeli na návštěvu k dědečkovi a cestou potkali spoustu jarních květin.

Děti si povídaly o jarních květinách jako je prvosenka, fialka, podběl a podobně a také se naučily tyto květiny poznat. Sami si zkusily jaké to je, být rostoucí květinkou. Dále se staly ptáčky, kteří se vracejí z teplých krajin a také dešťovými muzikanty. Na závěr dvouhodinového programu si žáci vypili čaj, vyplnili pracovní list a zasadili pšenici.

Mgr. Bára ŠVÁBOVÁ

4.místo v Otevřené vybíjené

Obvodní kolo „Otevřené vybíjené“ se konalo dne 12. 4. 2018 na ZŠ Horymírova v Ostravě – Zábřehu. Naši školu reprezentovalo smíšené družstvo chlapců a dívek čtvrtého a pátého ročníku ve složení – Borik, Rehák, Michalov, Tichá, Štirba, Bartko, Šandorová, Křižák, Vlček, Novák, Ouda a Pravdík. Získali jsme krásné čtvrté místo.

Mgr. M.Stryková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk