ŠKOLNÍ PÉBÉČKO 2020

V minulých dnech celá škola žila tzv. pébéčkem. Žáci 4. až 9. tříd se zamýšleli, co ve škole vylepšit a kde investovat do vybavení a zkrášlení školy. Žáci představili celkem 21 návrhů. Představujeme vám vítězné projekty žáků 9. A a 6. B, které prošly hlasováním a konzultací s vedením školy. Díky dotaci 30 000,- Kč od ÚMob Ostrava-Jih, lze realizovat všechny tři projekty.

Mgr. Iva Bazalová

0plakat1

plakat2

plakat3

Když popis, tak popis – ČJ - VII.A

„Žáci, vyberte si postavu ze svých oblíbených filmů, knih nebo her, bytost, kterou znáte, a popište ji.“ Tak znělo zadání slohového cvičení.  Svá pozorování a názory měli žáci doplnit škálou rozmanitých přídavných jmen oživujících text. Ve výtvarné výchově pak každý své postavě dal podobu a tvar.

Mgr..Renata Telingerová

Tak který popis je ze všech popisů ten nejpopisovatější?

Dějiny umění ve výuce na 2. stupni.

Nuda? Ani náhodou! Každé období dějin lidstva je materiál, který přímo nabízí dobrodružné zkoumání, bádání, tvůrčí činnost a objevování.

Na cestě dějinami se zaměřením na umění nás provázejí pralidé, egyptští písaři, významní či zapomenutí malíři,sochaři či architekti a zvučná jména osobností, jejichž díla jsou dodnes ozdobou světových galerií. Z každé epochy na nás vykoukne nějaká možnost, jak si vyzkoušet kousek tvůrčího úsilí a radosti, které provázelo člověka odnepaměti. Teď v říjnu máme za sebou počátky umění v pravěku.

Navštívili jsme Jeskyni rukou v Patagonii a vyzkoušeli jsme si zvláštní techniku, kterou užil před 13 tisíci lety pravěký člověk, aby sdělil, že na tomto místě žil. Toulali jsme se francouzskými jeskyněmi v Lascaux, španělskou Altamirou i štramberskou Šipkou. Vyzkoušeli jsme si rituální malby pravěkých zvířat kombinovanými technikami na podklad z muchláže, který vizuelně připomíná skalní stěnu ( míchali jsme barvy pískovce, žuly a snažili jsme se o autenticitu barev).

Soubor prací na stěně chodby připomíná dobu, kdy pravěký umělec znázornil v malbách záznam ze svého běžného života.

Mgr.Renata Telingerová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk