Badatelský víkend 3.B s gymnáziem O.Havlové na Bílé

3. – 6. 5. se Adélka Šeděnková, Justynka Eliášová a Erička Cagáňová zúčastnily badatelského pobytu pořádaného v rámci projektu Talentmanagement, který pořádalo gymnázium Olgy Havlové z Ostravy – Poruby a účastnily se ho vybrané ostravské školy s týmy žáků ll. stupně. Protože 3.B se již od první třídy badatelství aktivně věnuje, byli jsme na tuto akci přizváni.

První den žáci viděli ukázky vlastností kapalného dusíku, pozorovali jeho reakci s živými i neživými předměty, možnosti jeho využití v reálném životě Seznámili se i s riziky, která plynou s jeho špatným skladováním nebo zacházením.

Následující den žáci vyrazili bádat dle turistické mapy, která obsahovala vyznačená stanoviště, na kterých museli zaznamenávat pozorované jevy, stanovit si výzkumnou otázku, hypotézu, zaznamenat průběh zkoumání a jeho výsledků, a na závěr hypotézu vyvrátit nebo potvrdit. Na cestu byli vybaveni KPZ fyzika (Krabička poslední záchrany), která obsahovala komponenty, jež žáci mohli využít ke zkoumání fyzikálních jevů. Komponenty nebyly pojmenovány ani nebylo uvedeno, k čemu by se daly využít. Tady děti musely zapojit své znalosti a fantazii.

Pozorovaly biotop v okolí pramenu, určovaly léčivé rostliny a další byliny, zabývaly se měřením hydrologických prvků (rychlost toku vodní hladiny, jeho průtoku) a určovaly vlastnosti vody v potoku Smradlavka pomocí čidel Vernier. Zjišťovaly Ph, teplotu, hodnotu dusičnanových a chloridových iontů a obsah kyslíku ve vodě. Výsledky svého zkoumání pak zpracovávaly do prezentací, které publikovaly následující den ostatním.

Všechny týmy se popraly s náročnými úkoly výborně a při prezentacích, které rozhodně nebyly nudné, žáci ocenili práci ostatních. Pro všechny badatele připravili organizátoři akce, pedagogové gymnázia O.Havlové, krásné a zajímavé ceny. Porotou byli studenti gymnázia O. Havlové. Velkou radost měla děvčata ze 3.B, která získala 1.místo.

Mgr.Delinčáková Monika

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

Satinské vodopády 3.B – Badatelská výuka

Badatelsky orientovaná výuka je nejlépe proveditelná v přírodě. Proto jsme se vydali s průvodcem na stezku z Ostravice do Malenovic. Šli jsme kolem řeky Ostravice, kde jsme se zastavili u peřejí. Tam jsme viděli masiv břidlice a průvodce nám ukázal, které druhy ryb, drobných vodních živočichů a hmyzu zde žijí. Měli jsme možnost pozorovat i stádia vývoje hmyzu a pak jsme se vydali dále, abychom pozorovali faunu beskydských luk. Hledali jsme a určovali dle klíče rostliny, které na louce rostly. Měli jsme štěstí. Zrovna kvetly vstavače mužské, což je druh orchideje.

Pohled z Čertových kamenů byl nádherný, stejně jako Satinské vodopády, které nejsou příliš velké, ale je kouzelné vidět, jak jsou vytvořeny. Se zaujetím jsme pozorovali také jejich okolní půdní podloží.

Posilnili jsme se výbornou polévkou U Veličků, osvěžili nanuky a vydali se na cestu zpět. České dráhy nám připravily „bojovku“ v podobě náhradní dopravy, ale i tak byla cesta dobrodružná. Výpravu jsme si moc užili, hodně se toho dozvěděli a těšíme se na další badatelskou exkurzi.

Mgr. Delinčáková Monika

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

Gymnastické závody

Děvčata z kroužku gymnastiky poměřily své dovednosti na třech nářadích- prostná, hrazda, přeskok. Opravdu se snažily a sestavičky se jim vyvedly. Na prvním místě se umístila Barča Mahrová, druhé místo vybojovala Terezka Hrušková a třetí místo obsadila Lucka Kabelíková.

Mgr. Dagmar Motlochová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk