Od kvádru a krychle k budově a strojům - 5.A, 6.C a 8.ročník

O tom, že geometrie, jedna z méně oblíbených matematických discicplín, může být naopak pořádná zábava, se měli možnost přesvědčit naši žáci v zajímavém několikahodinovém experimentu😏, kterého se zúčastnili žáci 5.A, 6.C a 8.ročníku. Pomocí speciálního programu tvořili 3D konstrukce s pevně stanovenými rozměry. Takže to nebyla jen "hra" s klávesnicí a myší, ale naopak matematika v praxi ve všech směrech! Převádění jednotek, změny měřítka, propočty rozměrů hran těles, průsečíky přímek a ploch a koneckonců i pozicování v souřadnicové soustavě!😛

To vše se snažil v rámci své praxe náš bývalý žák Dominik MRŠTINA (nyní žák SPŠCH Ostrava) poutavě, zajímavě a trpělivě vysvětlit dětem tak, aby se jim z toho všeho nezatočila nejen hlava 😇, ale aby výsledek stál za to! Jak se mu to podařilo, můžete vidět na fotografiích, které dokumentují, jak se postupně z kvádru, krychle, koule a dalších základních těles podařilo i těm nejmladším vytvořít úžasné výtvory! 😍 A že to opravdu byla zábava, nemusíme vůbec dodávat 😁

Mgr. Mario ZEMÁNEK

5.A - Konstrukce autíčka

Postupným skládáním, prolínáním a vyřezáváním geometrickcých tvarů vytvořili žáci jednoduchý model stavebnice autíčka.😊

6.C - Konstrukce autíčka

6.C - Konstrukce lodě

Kromě vytvoření kontrukce bylo zapotřebí také spočítat hustotu celé konstrukce tak, aby výsledný model plaval 😂 

86.C - Konstrukce části budovy školy a okolí

A ti nejšikovnější šesťáci si dokonce mohli troufnout i navrhnout model budovy školy a okolí v co nejvěrnější podobě 😊😍

8.ročník - Konstrukce funkčního stroje

Protože jsou žáci již ve vyšším ročníku, měli za úkol vytvořit model funkčního pracovního stroje připraveného na tisk v 3D tiskárně.😎

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 5.A

V letošním školním roce jsme se už podruhé vypravili na dopravní hřiště, abychom si v praxi ověřili, zda jsme spolehlivými a ohleduplnými účastníky silničního provozu. Někteří z nás rozšířili řady držitelů průkazu mladého cyklisty a všichni jsme si zopakovali, jak je důležité dopravní pravidla nejen znát, ale hlavně je dodržovat.

Radmila Vodičková

Workshop v divadle loutek - V.A

5.A letos už podruhé zamířila místo vyučování na návštěvu do Divadla loutek Ostrava. Tentokrát ale žáci neusedli do hlediště jako diváci, ale zamířili na alternativní scénu, kde nejprve rozpohybovali svá těla, pak zahráli hrníčkovou etudu, sami si vyrobili prstové loutky a na konci programu s nimi zahráli i krátké divadlo.

Radmila Vodičková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk