Čarodějnická čeština, aneb i na 2. stupni se umíme učit hravě

Žáci 6.A a 6.B měli v pátek 29.4. dokonalou zábavu. V hodině Českého jazyka hráli takovou menší běhačku. Ve třídách a na chodbě byly schované papírky, na kterých bylo napsané info o čarodějnicích. Žáci si museli co nejvíce informací zapamatovat. Jak si myslíte, že někteří dopadli? Někdo na tom byl suprově, ale někdo má bohužel paměť zlaté rybky. Podívejte se na fotografie a uvidíte, jak se jim dařilo. 😁

Tereza Chrenščová, žákyně 6.A

WORKSHOPY NA SPŠCH AKADEMIKA HEYROVSKÉHO

Dne 26. a 29. dubna navštívili žáci 8. A, 8. B a 9. A Střední průmyslovou školu chemickou akademika Heyrovského, která je pozvala na interaktivní workshopy v rámci projektu OKAP II.

Po krátkém představení školy samotné, jejích studijních oborů a kariérových možnostech absolventů formou prezentace zástupkyně ředitele Mgr. Jany Vlčkové se žáci rozdělili do menších skupin. Tyto dostaly své průvodce z řad studentů a už se vyráželo do „terénu“. Na každou skupinu čekala celkem 4 různá zastavení v učebnách biologie a chemie.

V chemických laboratořích si žáci zopakovali své znalosti z výuky chemie na ZŠ, ale dozvěděli se také mnoho nového. Za jakých podmínek můžeme vidět proud vody tančit? Jaká chemická látka způsobuje zamilování? Jaká je teplota plamene v sirce a v plynovém kahanu? Jak můžeme změnit růžové zbarvení vody s rozpuštěným manganistanem draselným zase zpět na kapalinu čirou? Jaká látka je základem pro Bengálský oheň? Můžeme z vody vyrobit zlato – i když jen kočičí? 😁 Hoří železo? A proč sirka v prostředí s oxidem uhličitým zhasne, zatímco prskavka stále hoří, jen tedy neprská? Co jsou to katalyzátory? A kdeže najdeme katalázu? Jak vyrobíme umělou krev pro potřeby filmařů?

V učebnách biologických se přiučili dalším zajímavostem ze světa přírody. V chovatelském koutku se dozvěděli mnoho zajímavých informací o zvířatech, které tady nadšenci  chovají a o které samozřejmě starostlivě pečují. Nebojácní si klidně vzali hada na krk, želva se volně procházela a návštěvníky bedlivě sledovala, králík a činčily byly také v kurzu, rybičky a další drobná zvířata si žáci prohlíželi z povzdálí. Mezi našimi žáky se však také našlo několik nadšených chovatelů, kteří si domů odnesli plšíky africké. Že nevíte, jaká jsou to zvířátka? Tak se podívejte na internetové stránky, jistě vás nadchnou. 😊 Aby si studenti SPŠCH ověřili, že naši žáci dávali během představování chovatelského koutku pozor, připravili pro ně oblíbenou vědomostní soutěž formou Kahootu. 😁

Všichni žáci si tuto skvěle připravenou akci užili, někteří možná zjistili, že touto cestou by se chtěli v budoucnosti ubírat, jiní budou moci nabytých vědomostí využít ve výuce přírodopisu a chemie v příštím školním roce, další zase rozšířili svou domácí chovatelskou stanici - samozřejmě po poradě s rodiči. A pokud i vás plšík africký nadchl a chtěli byste jej chovat, vydržte! Našim žákům se jistě podaří chov v budoucnu rozšířit a budou moci mláďata předat dál. 😁

Mgr. Jana BORIKOVÁ, Mgr. Veronika HRIB, Mgr. Vladimíra HORÁČKOVÁ

okap

Projekt TALENTMANAGEMENT - Fyzikální, chemická a biologická měření v terénu

Ve dnech 21.4. - 23.4.2022 jsme podnikli badatelskou expedici do malebného prostředí Moravského krasu, které nabízí spoustu příležitostí ke zkoumání přírody a také možnost navštívit inspirativní místa.

První den jsme navštívili výrobnu čaje Sonnentor v Čejkovicích, kde se děti dozvěděly nejen o historii firmy, myšlence vyrábět čaj ekologicky a při výrobě i po použití čaje nechávat v přírodě co nejmenší ekologickou stopu, ale také jsme se podívali přímo do provozu a prohlédli si fáze výroby i balení čaje. Žáci pak čichem zkoušeli rozpoznat různé druhy bylin a koření.

V areálu firmy se nacházela bylinná zahrádka, zatravněná střecha, včelí úl, pocitový chodník a naučné tabule s informacemi o rostlinách. Ze všech těchto zdrojů žáci čerpali, když plnili úkoly v pracovních listech. Využili také interaktivních prvků, například dřevěného pexesa léčivých rostlin nebo bludiště s rostlinami a jejich využitím. Ti starší se zájmem o techniku si mohli prohlédnout a vyzkoušet jízdu elektrovozidlem, které je nabíjeno elektřinou vyráběnou z tlející biomasy odpadů, které firma produkuje.

Ještě před samotnou exkurzí žáci odebírali vzorky půdy z vinic. Pracovali ve skupinách složených z dětí jak prvního, tak druhého stupně a spolupracovaly náramně 😊.

Druhý den jsme navštívili v Brně science centrum Vida. Žáci si vyzkoušeli mnoho netradičních pokusů. Prošli si přeměny látek, pracovali se sublimací suchého ledu, pozorovali, jak povrchové napětí a fázové rozhraní funguje, když se led rozpustí v oleji s vodou, a jak přidáním kyseliny do zásaditého roztoku, tedy neutralizací roztoku, se změní skupenství modré skalice. Někteří ze starších chtěli na vlatní kůži vyzkoušet, jaké to je, držet v ruce pevný oxid uhličitý 😋 Nutno podotknout, že na jejich dlaních to na několik dní zanechalo viditelné stopy 😁 Pracovat jako vědec je moc bavilo, možná proto je následně tak zaujala expozice centra. Tam si mohli vyzkoušet mnoho dalších zajímavých věcí, soustav, přístrojů a přijít na kloub věcem, se kterými by se jen těžko setkali, například vznik tornáda, sesun laviny a mnoho dalšího. Science show, která proběhla v Divadle vědy, děti provedla Newtonovými zákony, demonstrovanými na pokusech, jejichž výsledek děti předjímaly a hlasovaly o něm pomocí aplikace Kahoot.

V okolí češkovického rybníka pak žáci určovali druhy hornin a chemickou reakcí potvrzovaly určení vápence. Měřily pH vody v rybníce a teplotu přírodnin pomocí digitálních čidel. Filtrací zjišťovaly pH půdy z vinic a vše zapisovali do pracovních listů. Bádání jsme ukončili demonstrací raketového pohonu a hořících bublinek, při kterých žáci poznali vlastnosti ethanolu a jeho využití v reálném životě.

Vzhledem k tomu, že naše mladé vědce baví také technika, rozhodli jsme se výjezd do nádherného kraje zopakovat!! Ale pozor, nikoliv na výlet, ale opět bádat!! Proto jsme se již hned po návratu dali do teoretické přípravy a vrhli jsme se na základy geodézie, kde jsme se nejprve v učebně naučili základy práce s mapou a pokusili jsme se vypočítat hmotnost kopce, který jsme měli každý den před sebou. Nejprve jsme pomocí měřítka mapy vypočítali obvod a výšku kuželovitého kopce, pak zjistili hustotu horniny a poté již hravě matemtickým výpočtem vypočítali výsledek. Divili jsme se nakonec, jaké číslo nám vyšlo 😁, ale pro jistotu své toretické výpočty ověříme opět na místě v září, a to pomocí měření z dronu. 😇 Že nevěříte? 

Vydržte a rádi vás o tom opět přesvědčíme !! 😊 Zkoumání nás totiž baví a nejvíce ze všeho bádání v terénu, kterého se již nemůžeme dočkat!!😊.

 

Mgr. Monika DELINČÁKOVÁ, Mgr. Mario ZEMÁNEK

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk