Dokumenty a formuláře

Dokumenty školy

Název dokumentu Stáhnout
 ICT plán školy pro období 2016-2018
 GDPR
 Inspekční zpráva ČŠI
 Pravidla pro hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání žáků
 Směrnice č. 28 o poskytování informací
 Školní řád adobe
 Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
 Výroční zpráva o poskytování informací za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
 Vyřizování stížností a oznámení word
 Schválený rozpočet 2018 a střednědobý výhled 2019-2020 word
 Upravený rozpočet 2019 word

 

Formuláře školy

Název formuláře Stáhnout
 Generální souhlas rodičů (zákonných zástupců) žáka s činností školního poradenského pracoviště (ŠPP)
 Žádost o odklad povinné školní docházky
 Žádost o prominutí (snížení) úplaty
 Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
 Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy
 Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 Žádost o uvolnění žáka z vyučování (vícedenní)
 Žádost o pravidelné dlouhodobé uvolnění žáka
 Žádost o přijetí žáka ke školnímu stravování
 Žádost organizace o pronájem hřiště
 Žádost organizace o pronájem tělocvičny
 Žádost soukromé osoby o pronájem tělocvičny

 

Formuláře Školní družiny

Název formuláře Stáhnout
 Zápisní lístek do školní družiny
 Plná moc při vyzvedávání žáků
 Plná moc při vyzvedávání žáků (jednorázová)
 Pověření nezletilých k vyzvedávání žáků
 Uvolnění ze školní družiny
 Přihláška do zájmového kroužku ve školní družině
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk