Badatelský klub – duben

První pěstitelské úspěchy malých badatelů

Měsíc duben se nesl v badatelském klubu, stejně jako v přírodě, ve znamení probouzení přírody, růstu a zelenání se všeho kolem nás. Věnovali jsme se tedy sadbě osení. Malí badatelé si v jedné hodině osení zaseli do hlíny v umělohmotných krabičkách a také do skořápek, vystlaných mokrou vatou. Někteří dostali do skořápek malá semínka s tím, že pokud jim něco vyroste, musí poznat, co to vlastně je. Byli zvědaví, zda jim vůbec něco ve skořápkách vyroste, když tam není hlína. Nemohli se dočkat další hodiny a celý týden se chodili ptát, zda už jim něco vyklíčilo. Jaké bylo jejich překvapení, když další týden přišli ke svým krabičkám a výsledky byly pro ně velkým překvapením. Osení bylo hodně vysoké, a to jak v krabičkách s hlínou, tak ve skořápkách. Zjistili, že semínka s překvapením byla řeřicha. Pozorovali prorůstání kořenů, které byly vidět zespod průhledných krabiček. A protože se blížily Velikonoce, vyrobili si všichni beránky z kartonu, které posypali pilinami. Z kroužku odcházeli nadšení a pyšní na své výpěstky i ozdoby.

Beseda s dobrovolným hasičem

Na konec měsíce dubna připadá lidový zvyk spojený s pálením ohňů PÁLENÍ ČARODĚJNIC či Filipojakubská noc. V tento den připadá také největší riziko vzniku požárů. Proto p. vychovatelka pozvala dobrovolného hasiče p. Bureše, který dětem udělal velmi zajímavou přednášku o práci dobrovolných hasičů. Seznámil je s náplní práce, s riziky, s oddíly pracujícími tady na Ostravsku a jejich zaměřením. Vyzkoušel děti ze znalostí důležitých telefonních čísel, jak předcházet požárům a jak se zachovat v případě požáru v bytě, či v lese. Pustil také dětem na interaktivní tabuli přímé zásahy hasičů, vysvětlil jim průběh požáru při náhlém vpuštění vzduchu do hořící místnosti, vysvětlil pojem neutrální roviny, čím hasit hořící olej v kuchyni a spoustu dalších zajímavých informací. Děti byly velmi pozorné a překvapily nás také svými vědomostmi. Na závěr dětem rozdal praktické rozvrhy hodin s důležitými telefonními čísly, papírové skládanky hasičských aut a matematickou omalovánku hasičského vozu. Děti odcházely z klubu zase o něco chytřejší a určitě s větším respektem k ohni.

vychovatelka Helena Drahošová

logoESF MSMT

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk