"Šel zahradník do zahrady" – II. oddělení

V týdnu od 7. – 11.10.2019 jsme se ve všech odděleních zabývali tématem týkajícím se zahrady na podzim a změn v ní, které s tímto ročním obdobím souvisí. V každém oddělení si vymyslely paní vychovatelky nějakou činnost. V našem oddělení  jsme se každý den zaměřili na jinou aktivitu.

Soutěže

První den se děti rozdělily do skupin. Soutěžily ve skládání obrázků jablek, procvičily si také orientaci v matematice, kdy podle čísla musely najít co nejrychleji stejný počet teček. Dětem se soutěžní odpoledne moc líbilo a nejlepší družstvo dostalo drobné odměny.

Výroba jablíček

Druhý den jsme začali s výrobou jablíček z barevného papíru. A tak děti obkreslovaly a stříhaly.

Zpívání a skládání textu písně

Třetí den jsme si společně zazpívali za doprovodu kytary písničku „Šel zahradník do zahrady“. Děti s radostí zpívaly a svůj zpěv doplnily tleskáním. Poté se opět rozdělily do skupin a jejich úkolem bylo složit písničku z obrázků, na kterých byly piktogramy a napsaná jednotlivá slova písně. Úkol to byl opravdu nelehký, ale nakonec se všem skupinám podařilo sestavit text písně správně.

Poznávání ovoce a zeleniny

Čtvrtý den jsme si povídali v komunitním kruhu, co se na podzim sklízí na zahrádkách, o změnách v přírodě a krásném zbarvení listů. Děti také poznávaly jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Ovoce pak ještě dále dělily na zahradní, lesní a exotické.

Výzdoba chodby

Poslední den jsme s dětmi dali větvičky do vázy a ozdobili je vyrobenými jablíčky, které nám teď zkrášlují chodbu před družinou. Navíc nám připomínají aktuální roční období, a to PODZIM 😀.

Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk