Uspávání broučků – celodružinová akce

Na „Uspávání broučků“ jsme se ve všech odděleních pilně připravovali a děti si malovaly broučky na kamínky. Akce proběhla 8.11.2019 na naší družinové zahradě. Začala pravda trochu netradičně, jelikož v momentě, kdy měla akce začít a všichni vyšli před družinu, začalo pršet. Naštěstí déšť netrval dlouho a vrtkavé počasí nás odměnilo krásnou duhou, kterou jsme se chvíli kochali. Poté se děti rozmístily na různá stanoviště, kde si vyzkoušely připravené úkoly. Skládání berušky, namotávání berušek a hledání berušek v trávě. Po zvládnutých úkolech děti zazpívaly rodičům písničku „Světlušky“. Mezitím se setmělo a přišel ten správný čas na uspání všech broučků v zahradě. Děti si vzaly své kamínkové broučky do dlaní a uspaly je u keříků. Poté si mohly děti užít svítící lampiony. Prošli jsme se kolem školy a děti odcházely spokojené domů. Akce se vydařila, nakonec i díky umoudřenému počasí.

vychovatelka Helena Drahošová

Uspávání broučků:

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk