KIMOVA HRA – celodružinová akce

„Kdo si hraje, nezlobí!“ - to je léty ověřená praxe, platící u dětí, ale také u dospělých. Zatímco dospělí si umí vymyslet vlastní zábavu, u dětí to není pravidlem. Náplní práce ve školní družině je proto využít čas, který zde děti tráví k tvoření zajímavých výrobků, k různorodým hrám, sportování a mnoha dalším činnostem, jedním slovem k – ZÁBAVĚ.

Jednou z celodružinových her, kterou jsme dětem nabídly při pobytu na školním hřišti dne 8.10.2020, byla KIMOVA HRA. Při ní si starší děti procvičily jak fyzičku, tak hlavně paměť. Na plotě kolem hřiště byly rozvěšeny cedulky se státními poznávacími značkami. Úkolem dětí bylo přiběhnout ke značce, zapamatovat si ji, doběhnout ke své paní vychovatelce a značku ji bezchybně nadiktovat. Ta si poznamenala do tabulky jméno soutěžícího a přidělila příslušné body, podle pořadí. Na konci hry se body jednotlivců sečetly a určila se prví tři místa. Vítězové byli odměněni sladkostí. Drobnou odměnu si ale zasloužili všichni účastníci této hry.

O tom, že se odpoledne vydařilo, svědčí následující fotografie.

                                                                                                                       vychovatelka Eva Uhlářová

III, IV, V. VI. oddělení

 

I. a II. oddělení

Zatímco děti starších ročníků plnily na hřišti úkol v zapamatování státních poznávacích značek, děti z I. a II. oddělení měly za úkol prostudovat tabulku s obrázky a zapamatovat si jejich polohu. Poté si děti vytvořily družstva a vybíhaly po jednom doplnit obrázky do prázdné tabulky. Na závěr jsme ověřili správnost dosazení obrázků a vyhlásili vítězné družstvo.

vychovatelka Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk