Badatelský klub – září

Určování dřevin na družinové zahradě

Konečně se v září děti dostaly zase do školních lavic. Těšily se na různé aktivity a kroužky. Do badatelského kroužku se přihlásily děti, které chodily již v minulém roce, ale také noví žáci, kteří byli plní očekávání, co vše v kroužku zažijí a co bude jeho náplní.

V září jsme využili pěkného počasí a hodiny probíhaly venku. Aby měli malí badatelé přehled, co vše se nachází v okolí naší školy, šli jsme nejdříve do zahrady před školní družinu. Děti vytvořily skupiny a s pomocí klíčů a encyklopedií určovaly různé dřeviny podle listů a plodů. Listy, které se jim nejvíce líbily, jim paní vychovatelka rozstřihla a nalepila na papír. Malí badatelé je pak co nejvěrohodněji dokreslovali a napsali název stromu, ke kterému list patří. Připravovali si tak listy na listová leporela.

Listová leporela

V dalších hodinách jsme se s badateli přesunuli na školní zahradu. Krásně nám svítilo sluníčko a děti se opět ve skupinkách s určovacími klíči, rozběhly na prozkoumání zahrady. Úkolem bylo opět zjistit, jaké dřeviny se v zahradě nachází. Děti zjistily, že jsou zde také jehličnaté stromy a velkým objevem byl populární strom Jinan dvoulaločný, známý hodně pod názvem Ginkgo biloba. Povídali jsme si a také četli zajímavosti o tomto zřejmě nejstarším stromě na planetě. List badatele okouzlil a všichni ho chtěli mít ve svém listovém leporelu. Na konci hodiny si badatelé opět dokreslovali listy, udělali popisek a jejich listové portfolio rostlo.

vychovatelka Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk