III. oddělení – Pracujeme v keramické dílně

Čas strávený v keramické dílně byl pro děti velmi zábavný. Mnozí tuto činnost dělali po delší době, jelikož zájmové kroužky v současné době neprobíhají.  Ti ostatní ji dělali poprvé a velmi se jim to líbilo. Po prázdninách se do keramické dílny vrátíme, abychom dokončili výrobky. Věříme, že se vám budou líbit.

vychovatelka Ivana Staňková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk