„My se draka nebojíme“ – II. oddělení

Na měsíc říjen jsme v družině připravily akci s názvem „My se draka nebojíme“. Do této akce se zapojila všechna oddělení. A co bylo úkolem? To bylo různé. Každá paní vychovatelka zvolila něco jiného. Téma však bylo u všech stejné. Bylo to něco, co se týká draků. V našem oddělení jsme si začali malovat klasické draky. Děti si tvar draka vybraly podle sebe, namalovaly ho na bílý výkres, vystřihly jej a pak už si každý maloval svůj obličej černým fixem. Draky jsme dozdobili barevnými ocasy, nastříhanými z krepového papíru. Nástěnka ve třídě se začala rychle plnit vydařenými draky s veselými obličeji. K tomuto tématu si děti nejen malovaly, ale naučily se také básničku o draku papíráčku a naučily se písničku „Vyletěl si pyšný drak“. Těšily se, jak se pochlubí ostatním oddělením, co všechno k danému tématu umí. Bohužel nastalá situace s covidem opět zabránila předvést se ostatním oddělením. Doufáme, že se nám to ještě povede a vše předvedeme.

p. vychovatelka Drahošová

 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk