Upozornění k platbě za II. pololetí v ŠD

Vážení rodiče,

je nutno uhradit platbu za školní družinu na druhé pololetí do 15.12.2020 a to příkazem k úhradě. Vzhledem k tomu, že se v současné době doplatky u žáků liší, dostane každý žák lístek s přesnou částkou doplatku. Prosím, uvádějte variabilní symboly.

vedoucí vychovatelka Helena Drahošová

Plánované akce na školní rok 2020/2021

druzina akce

 

CELODRUŽINOVÉ AKCE

 • Pojďme si hrát (sportovní na školním hřišti) – září
 • Přátelské posezení u táboráku aneb loučení s létem – říjen
 • Podzimní čarování – tematický týden (výtvarné, pracovní činnosti v jednotlivých odděleních) – listopad
 • Vánoční dílna (ve ŠJ) – prosinec (rodiče s dětmi)
 • Vitamín můj kamarád – tematický týden – leden
 • Soutěžní odpoledne – únor (rodiče s dětmi)
 • Ukaž, co dovedeš (zábavné odpoledne po dvou odděleních – tanec, zpěv, herecká, kouzelnická vystoupení žáků) – únor
 • Masopustní průvod v maskách (masky + hudební nástroje z domu) – březen
 • Čarodějnické rejdění – duben
 • Týden v pravěku – tematický týden (úkoly na školním hřišti) – květen
 • Skáče celá družina – červen
 • Retro hry s rodiči – červen

Provoz školní družiny 2020/2021

 Ranní družina od 06:00 - 07:30 hod. v budově ŠD v I.oddělení (zvonňte na DRUŽINA 1)

                                 od 07:00 – 07:30 také ve II. oddělení (zvoňte také na DRUŽINA 2)

  Příchod na ranní družinu do 7:30h!

Po, Út – dělené vyučování 1.A do 8:35h. zvoňte na DRUŽINA 1

  Odpolední družina všech oddělení v budově ŠD od 16:00 – 17:00 hod.

oddělení

vychovatelka

třídy

v místnosti

v budově ŠD

I.

  Kateřina Sedláková

  1.A (část), 2.A

 ŠD

11:50 - 17:00 hod.

II.

  Helena Drahošová

  1.A (část), 1.B

 ŠD

11:50 - 17:00 hod.

III.

  Ivana Staňková

  2.C, 3.C (část)

3.C

15:30 - 17:00 hod.

IV.

  Blanka Svobodová

  2.B (část), 3.A

2.C

16:00 - 17:00 hod.

V.

  Eva Uhlářová

  2.B (část), 3.B

1.A

16:00 - 17:00 hod.

VI.

  Milada Sobocíková

  3.C (část), 4.B

3.A

15:30 - 17:00 hod.

VII.

  Hana Elešová

  4.A, 4.C, 5.B

2.A

16:00 - 17:00 hod.

Přihlašování a odhlašování žáků ŠD

 Žáci, kteří školní družinu již navštěvovali, musí být opět zapsáni vyplněním nového Zápisního lístkuPlné moci. případně Pověření k vyzvedávání.

 Žák se odhlašuje ze ŠD kdykoliv v průběhu roku vyplněním odhlašovacího lístku vždy měsíc dopředu.

Platební informace:

       Příkaz k úhradě za ŠD ve výši 800 Kč proveďte do 20. srpna.
       (platba provedena za měsíc září, říjen, listopad, prosinec).

       Další příkaz k úhradě ve výši 1 200 Kč provedete do 20. prosince.
       (platba provedena za měsíc leden, únor, březen, duben, květen, červen).

Možnosti úhrady:

  Platebním příkazem z Vašeho účtu - na účet školy 34736761/0100 (nutný variabilní symbol) - nutno navést nejpozději do 20. srpna na měsíc září.
           Žáci 1. ročníku až po obdržení variabilního symbolu.

  Složenkou.

   Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk