Provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023

 Ranní družina od 06:00 - 07:30h v budově ŠD v I.oddělení (zvoňte na DRUŽINA 1)

                                 od 07:00 – 07:30h také ve II. oddělení (zvoňte také na DRUŽINA 2)

  Příchod na ranní družinu do 7:30h!

Po, Út, St, Čt – dělené vyučování – příchod do ŠD od 07:40 – 08:30h (zvoňte na DRUŽINA 1)

  Odpolední družina všech oddělení v budově ŠD od 16:00 – 17:00h.

Oddělení

Vychovatelka

Třídy

V místnosti

V budově ŠD

I.

  Kateřina Sedláková

  1.A, 1.B (část)

 ŠD

11:50 - 17:00 hod.

II.

  Helena Drahošová

  1.C, 1.B (část)

 ŠD

11:50 - 17:00 hod.

III.

  Ivana Staňková

  2.B (část), 2.C

škola 2.C

15:45 - 17:00 hod.

IV.

  Markéta Vašťáková

  2.A, 2.B (část)

škola 1.A

16:00 - 17:00 hod.

V.

  Eva Uhlářová

  4.A, 5.B,C

škola 3.A

15:45 - 17:00 hod.

VI.

  Blanka Svobodová

  3.A (část), 4.BC, 5.A

škola 5.C

16:00 - 17:00 hod.

VII.

  Alexandra Brychtová

  3.A (část), 3.B

škola 4.A

15:45 - 17:00 hod.

Přihlašování a odhlašování žáků ŠD

 Žáci, kteří školní družinu již navštěvovali, musí být opět zapsáni vyplněním nového Zápisního lístku, Plné moci, případně Pověření k vyzvedávání.

 Žák se odhlašuje ze ŠD kdykoliv v průběhu roku vyplněním Odhlašovacího lístku (výhradně prostřednictvím paních vychovatelek) vždy měsíc dopředu.

Platební informace:

       Platba na celý školní rok za ŠD je ve výši 2 500 Kč splatná do 15. srpna nebo v těchto 2 splátkách:

       První splátka ve výši 1 000 Kč splatná do 15. srpna.
       (platba za měsíc září, říjen, listopad, prosinec)

       Druhá splátka ve výši 1 500 Kč splatná do 20. prosince.
       (platba za měsíc leden, únor, březen, duben, květen, červen)

Možnosti úhrady:

  Platebním příkazem z Vašeho účtu - na účet školy 34736761/0100 (nutný variabilní symbol) - nutno navést nejpozději do 15. srpna.
          Žáci 1. ročníku až po obdržení variabilního symbolu.

  Složenkou.

   Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk