Informace k nákupu čipů k otevírání hlavních dveří do ŠD

V příštím školním roce budou mít rodiče možnost zakoupit čipy k otevírání hlavních dveří do školní družiny. Usnadní si tím vyzvedávání žáků ze školní družiny.

  • cena čipu je 115,- Kč (jedná se o vratnou zálohu),
  • možnost zakoupení čipů také pro rodinné příslušníky,
  • při ukončení docházky žáka do školní družiny - záloha vrácena (nepoškozený čip),
  • při ztrátě čipu – nutnost ihned informovat vedoucí školní jídelny, případně paní vychovatelky,
  • prodej čipů – od 22.6.2020 v kanceláři školní jídelny.

Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD

Provoz školní družiny 2019/2020

 Ranní družina od 06:00 - 07:30 hod. v budově ŠD v I.oddělení (zvonňte na DRUŽINA 1)

                                   od 07:00 – 07:30 také ve II. oddělení (zvoňte také na DRUŽINA 2)

  Příchod na ranní družinu do 7:30h!

Po – dělené vyučování do 8:35h. zvoňte na DRUŽINA 1

  Odpolední družina všech oddělení v budově ŠD od 16:00 – 17:00 hod.

oddělení

vychovatelka

třídy

v místnosti

v budově ŠD

I.

  Kateřina Sedláková

  1.A, 1.B

 ŠD

11:50 - 17:00 hod.

II.

  Helena Drahošová

  1.B, 1.C

 ŠD

11:50 - 17:00 hod.

III.

  Ivana Staňková

  2.C, 3.A

2.C

15:30 - 17:00 hod.

IV.

  Blanka Svobodová

  2.A, 3.A

1.C

16:00 - 17:00 hod.

V.

  Eva Uhlářová

  2.B, 3.C

1.A

16:00 - 17:00 hod.

VI.

  Vlasta Antlová

  3.B, 4.A, 4.C, 4.D

1.B

15:30 - 17:00 hod.

VII.

  Hana Elešová

  4.B., 5.A, 5.B, 5.C

2.A

15:30 - 17:00 hod.

Přihlašování a odhlašování žáků ŠD

 Žáci, kteří školní družinu již navštěvovali, musí být opět zapsáni vyplněním nového Zápisního lístkuPlné moci. případně Pověření k vyzvedávání.

 Žák se odhlašuje ze ŠD kdykoliv v průběhu roku vyplněním odhlašovacího lístku vždy měsíc dopředu.

Platební informace:

       Příkaz k úhradě za ŠD ve výši 800 Kč proveďte do 20. srpna.
       (platba provedena za měsíc září, říjen, listopad, prosinec).

       Další příkaz k úhradě ve výši 1 200 Kč provedete do 20. prosince.
       (platba provedena za měsíc leden, únor, březen, duben, květen, červen).

Možnosti úhrady:

  Platebním příkazem z Vašeho účtu - na účet školy 34736761/0100 (nutný variabilní symbol) - nutno navést nejpozději do 20. srpna na měsíc září.
           Žáci 1. ročníku až po obdržení variabilního symbolu.

  Složenkou.

   Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk