Mimořádná organizační opatření pro vyzvedávání dětí ze školní družiny

Vyzvedávání dětí z budovy školy:

  • přístup z ulice Dvouletky po novém chodníku kolem skleníku, bránou k hřišti k zadnímu vchodu školy
  • rodiče sdělí u dveří paní vrátné koho chtějí vyzvednout (nevstupují do vnitřních prostor školy a počkají, až dítě přijde)
  • v budově školy a také venku na hřištích budou děti pobývat pouze do 15:30 Od této hodiny se budou chodit převlékat do šaten (pokud nebudou na hřištích) a přecházet do budovy školní družiny
  • 15:45 budou děti již v budově školní družiny

Vyzvedávání dětí z budovy školní družiny a jídelny:

  • vstup z ulice Provaznická
  • rodiče zazvoní na zvonek u dveří, nahlásí jméno dítěte, nebo si otevírají čipem a vchází do budovy
  • v jednotlivých třídách si vyzvednou své dítě

Provoz školní družiny 2021/2022

 Ranní družina od 06:00 - 07:30h v budově ŠD v I.oddělení (zvoňte na DRUŽINA 1)

                                 od 07:00 – 07:30h také ve II. oddělení (zvoňte také na DRUŽINA 2)

  Příchod na ranní družinu do 7:30h!

Po, Út, St, Čt – dělené vyučování – příchod do ŠD od 07:40 – 08:30h (zvoňte na DRUŽINA 1)

  Odpolední družina všech oddělení v budově ŠD od 15:45 – 17:00h.

Oddělení

Vychovatelka

Třídy

V místnosti

V budově ŠD

I.

  Kateřina Sedláková

  1.A, 1.B (část)

 ŠD

11:50 - 17:00 hod.

II.

  Helena Drahošová

  1.C, 1.B (část)

 ŠD

11:50 - 17:00 hod.

III.

  Ivana Staňková

  2.A (část), 2.B

škola 1.C

15:45 - 17:00 hod.

IV.

  Blanka Svobodová

  2.A (část), 3.C

škola 3.C

15:45 - 17:00 hod.

V.

  Eva Uhlářová

  3.A, 4.B

škola 2.A

15:45 - 17:00 hod.

VI.

  Milada Sobocíková

  3.B, 4.A

škola 4.C

15:45 - 17:00 hod.

VII.

  Pavla Bilková

  4.C, 5.A,B,C

škola 3.A

15:45 - 17:00 hod.

Přihlašování a odhlašování žáků ŠD

 Žáci, kteří školní družinu již navštěvovali, musí být opět zapsáni vyplněním nového Zápisního lístku, Plné moci. případně Pověření k vyzvedávání.

 Žák se odhlašuje ze ŠD kdykoliv v průběhu roku vyplněním odhlašovacího lístku vždy měsíc dopředu.

Platební informace:

       Příkaz k úhradě za ŠD ve výši 800 Kč proveďte do 20. srpna.
       (platba provedena za měsíc září, říjen, listopad, prosinec).

       Další příkaz k úhradě ve výši 1 200 Kč provedete do 20. prosince.
       (platba provedena za měsíc leden, únor, březen, duben, květen, červen).

Možnosti úhrady:

  Platebním příkazem z Vašeho účtu - na účet školy 34736761/0100 (nutný variabilní symbol) - nutno navést nejpozději do 20. srpna na měsíc září.
           Žáci 1. ročníku až po obdržení variabilního symbolu.

  Složenkou.

   Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk