Přihlašování a odhlašování žáků ŠD

 Žáci, kteří školní družinu již navštěvovali, musí být opět zapsáni vyplněním nového Zápisního lístku, Plné moci, případně Pověření k vyzvedávání.

 Žák se odhlašuje ze ŠD kdykoliv v průběhu roku vyplněním Odhlašovacího lístku (výhradně prostřednictvím paních vychovatelek) vždy měsíc dopředu.

Platební informace:

       Platba na celý školní rok za ŠD je ve výši 2 500 Kč splatná do 15. srpna nebo v těchto 2 splátkách:

       První splátka ve výši 1 000 Kč splatná do 15. srpna.
       (platba za měsíc září, říjen, listopad, prosinec)

       Druhá splátka ve výši 1 500 Kč splatná do 20. prosince.
       (platba za měsíc leden, únor, březen, duben, květen, červen)

Možnosti úhrady:

  Platebním příkazem z Vašeho účtu - na účet školy 34736761/0100 (nutný variabilní symbol) - nutno navést nejpozději do 15. srpna.
          Žáci 1. ročníku až po obdržení variabilního symbolu.

  Složenkou.

   Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk