Kvíz trochu jinak - VII. oddělení

Jeden z tematických okruhů vzdělávacího programu školní družiny je „Naše město.“ Rozhodla jsem se připravit pro děti kvíz “Co víš o svém městě.“ Bylo krásné odpoledne a sedět ve třídě se nelíbilo mně ani dětem. Zvolila jsem jinou formu soutěže a to na hřišti. Napsala jsem dětem devět otázek, u každé tři odpovědi. Měly za úkol vybrat tu správnou. Byly z oblasti geografie, kultury a sportu. Otázky jsem rozstříhala a označila dětem fáborky trasu. U každého fáborku byla ukryta otázka. Děti si vytvořily tříčlenná družstva. Měly za úkol najít ukrytou otázku, odpovědět a doběhnout do cíle. Měřila jsem i čas. Na závěr jsem soutěž zhodnotila. Upřesnili jsme si některé nesprávné odpovědi. První dvě družstva dostala sladkou odměnu. Děti přistupovaly ke hře zodpovědně a s nadšením. Mile mě překvapily i jejich znalosti. Na závěr snad jen dodat, že jsme spojili příjemné s užitečným.

vychovatelka Hana Elešová

Veselý větrník - VII. oddělení

Jedno odpoledne jsme si s dětmi vyprávěli o podzimních hrách. Porovnávali jsme hry současnosti a v dobách minulých, kdy ještě nebyly děti tak materiálně vybaveny, jak je tomu nyní. Dokonce někdy neměly ani tolik finančních prostředků, aby si mohly oblíbenou hru, nebo hračku zakoupit. Nezbývalo jim nic jiného, než si ji vyrobit. Mezi ty podzimní oblíbené patřil určitě drak a větrník. Navrhla jsem jim, že by se o to také mohly pokusit. Rozhodly se pro výrobu větrníku. Měla jsem připravenou ukázku pěkného barevného větrníku s kytičkou. Všem se moc líbil. Byl pestrý a působil vesele. Nazvali jsme ho: “Veselý větrník.“ Zpočátku přistupovaly děti k úkolu s obavami. Činnost si vyžadovala přesnost, zručnost a také smysl pro vhodnou barevnou kombinaci. Děti stříhaly, lepily, vybíraly barvy, navlékaly korálky. Práce je zaujala a výsledek byl i pro mě překvapující. Všechny byly pestré a skutečně působily veselým dojmem. Děti z nich měly radost. Krom toho, že si děti procvičily jemnou motoriku, tříbily vkus a soustředěnost. Splnili jsme i další důležitý úkol. Mít radost ze své práce a vážit si jí. Vždyť to je i jeden z hlavních úkolů přípravy do života.

vychovatelka Hana Elešová

II. oddělení se představuje

Září je adaptační období jak pro děti, tak pro p. učitelky, vychovatelky, ale i rodiče. S největšími obavami vstupují do nového školního roku prvňáčci. Mají spoustu otázek: „Jaké to asi ve škole bude? A co v družině? Najdu si nějaké kamarády?“ Od toho jsme tady my, p. učitelky a p. vychovatelky, abychom dětem vstup do neznámého prostředí usnadnily. V našem oddělení jsme hráli seznamovací hry na jména, při které se zábavnou formou mezi sebou děti poznávaly. Společně jsme vytvářeli pravidla družiny, v komunitním kruhu si říkali, jak se chovat ve školní družině, venku a také mezi sebou. A jak jsme utvářeli pravidla, postupně se také tvořila nová přátelství. Už to nebyli jen cizí děti, ale kamarádi. Postupně si děti zvykaly také na pravidelný režim. Po náročném dopoledni a obědě si děti zvykly na čtení pohádky, při kterém relaxují. Po odpočinku se snažíme při pěkném počasí chodit ven a využívat školní a dětské hřiště. Při chladnějším počasí se děti vysportovaly i vevnitř, kdy jsme udělali turnaj v házení do basketbalového koše. Nejvíce se ale děti těšily na hodnocení chování. Rodiče donesli deníčky, děti na ně dostaly obaly a jejich prvním úkolem bylo, vybarvit si sluníčko na obalu. Co jiného taky? Vždyť jsme oddělení „Sluníčka“ . Protože děti ještě neumí číst, vybral si každý na hodnocení chování svůj obrázek, který se přidělal na kartičku, a hodnocení mohlo začít. Slavnostně se pak deníčky ve třídě rozdávaly. Každý z dětí dostal ještě od p. vychovatelky krátké hodnocení s přáním hodně úspěchů při sbírání sluníček. Hodnocení chování opravdu zabralo a děti jsou na obědě jako myšičky 😃. Ten, kdo v průběhu týdne získá největší počet sluníček, si může vybrat v pátek nějakou drobnou hračku z kouzelného pytlíčku.
Všichni si ve třídě našli svého kamaráda, navázala se nová přátelství a můžu říct, že adaptační období děti zvládly na jedničku s hvězdičkou 😃.

p. vychovatelka Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk