Masopustní týden - I. oddělení

Celý týden jsme se s dětmi připravovali na karneval, vyráběli jsme škrabošky, střihali, vybarvovali, lepili a vyprávěli si o karnevalu. Dětem se tyto činnosti velmi líbily. Ani jsme se nenadáli a nastal očekávaný den. Děti si oblékly masky a hodnotily, která maska je nejhezčí. Musím říci, že všechny masky byly krásné. Potom nastalo malování kočiček na tvář, hraní her, soutěžení a nechybělo ani ocenění. A co říci závěrem? Karneval se vydařil, děti byly nadšené a spokojené.

Děkuji rodičům za péči při výběru masek, kterou dětem věnovali.

vychovatelka Vlasta Antlová

Masopustní týden - III. oddělení

Masopust je období, v němž se lidé radují, veselí, hodují a baví se v masopustních průvodech a na zábavách. Také my v družině jsme si užili týden masopustních radovánek. Děti si  v průběhu týdne vyráběly masky na karneval. Z počátku si někteří lámali hlavu nad tím, jak svou masku vyzdobí, ale nakonec byly všechny masky krásné a zářily pestrými barvami. O masopustních zvycích jsme si s dětmi vyprávěli a přečetli si i pohádky. Na konci týdne jsme si uspořádali karneval v maskách a věřím, že se všichni dobře bavili.😃

vychovatelka Ivana Staňková

Jaro už se blíží aneb vzpomínky na zimní čas - VII. oddělení

Předjaří - Co si každý představí ? Radost, veselé chvíle v přírodě… To, co jsem zde uvedla ovšem necharakterizuje pouze jaro – období zrození a nových začátků. Radost se objevila i v zimě na tvářích dětí sedmého oddělení školní družiny. Pravidelně jsme totiž navštěvovali školní hřiště, kde děti s nadšením stavěly sněhuláky a jiné stavby z bělostného sněhu, který všechny velmi potěšil. Sněhuláci však nebyli jen ze sněhu, vyrobili jsme také papírové. Dále děti zdokonalily svou zručnost výrobou pejska – roztomilého plstěného kamaráda, na kterém si také daly záležet. Jinými aktivitami byly například hra „Kolíčkový král‘‘, kterou si všichni velmi oblíbili, a mnoho dalších, mimo jiné i různé kvízy a vědomostní hry. Vše bylo nakonec vyhodnoceno a nechyběla ani sladká odměna 😂.

Hana Elešová, vychovatelka VII. oddělění ŠD

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk