LETNÍ MALOVÁNÍ – celodružinová akce

     A je tu poslední týden školního roku! Sluníčko nám krásně svítí a ze školní zahrady se ozývá smích a výskání dětí, které tráví posledních několik dní před velkými prázdninami ve školní družině.  Příroda hýří letními barvami a to inspirovalo paní vychovatelky k vyhlášení akce LETNÍ MALOVÁNÍ. Děti dostaly barevné křídy, aby  svými malůvkami zkrášlily chodníky a další vhodné plochy v okolí školy. O tom, že se dětem malování povedlo, svědčí velké množství obrázků kytiček, motýlků, pohádkových postaviček, zvířátek a dalších malůvek. Přijďte se k nám podívat!

vychovatelky Mgr. Eva Uhlářová a Helena Drahošová

Sonobova krychle - I.oddělení

Jedno odpoledně jsme si v družince zpestřili něčím náročnějším, a to skládáním Sonobovy krychle. Překvapilo mě, jak si děti s tak náročným úkolem nakonec hravě poradily. Protože se blíží konec školního roku a s ním i naše setkávání v I. oddělení školní družiny, přeji tímto všem dětem a jejich rodičům krásné a pohodové letní prázdniny.

vychovatelka Kateřina Sedláková

PROVAZNICKÝ HOLLYWOOD – celodružinová akce

Stalo se naší družinovou tradicí, že každý rok v květnu proběhne týdenní celodružinová akce. Jedná se o týden plný činností na dané téma. O námět se vždy postarají paní vychovatelky Evička a Iva.

     V tomto školním roce proběhla týdenní akce s názvem "Provaznický Hollywood". Šlo o činnosti, vycházející z oblíbených dětských filmů a pohádek Disneyho filmových ateliérů v USA. Každý den plnily oddělení školní družiny zadaný úkol. Za jeho splnění získali žáci pro svá oddělení " Oskara ". Tématicky jsme vycházely z pohádek a filmů Zachraňte Williho, Asterix a Obelix, Hotel Transylvánie a Lovecká sezóna. Poslední soutěží a zároveň vyvrcholením celotýdenního snažení byl úkol, jehož cílem bylo najít rybičku NEMO a s ní také poklad. Pokladem byla pro každé oddělení lízátka 😂.

     Děti se na tento hravý týden vždy velice těší. Také letos si ho užily a s nadšením se ptaly, kdy proběhne další podobná akce. Jejich radost a nadšení nás moc těší a jsou pro nás hnacím motorem do další práce.

vychovatelky Mgr. Eva Uhlářová a Helena Drahošová

Zachraňte Williho:

Hotel Transylvánie:

Asterix a Obelix:

Lovecká sezóna:

Hledá se Nemo:

Rozdávání Oskarů:

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk