Badatelský klub - květen

Svaly a pohyb

V měsíci květnu malí badatelé prozkoumávali svá těla. Zaměřili jsme se konkrétně na svaly a pohyb. Povídali jsme si, co jsou to svaly, jaké a kolik svalů má člověk v těle. Žáci také shlédli videoprojekci "Jak rostou svaly". V dalších hodinách jsme se věnovali svalům horních končetin. V pracovním listě si badatelé zakreslili trojhlavý a dvojhlavý sval. Vyzkoušeli si pohyb svalů s činkami a porovnávali tak svou kondici mezi sebou. Každý si vyrobil model ruky se svalem z papíru. Výroba ruky byla dost náročná. Záleželo na přesném nakreslení všech kostí ruky. Děti se moc snažily a výsledek byl opravdu ohromující. Paní vychovatelka jim pak jednotlivé části zkompletovala, takže nakonec měli všichni pohyblivou ruku. Měli tak názornou ukázku, co se děje při pohybu se svaly paže. Malí badatelé z ní měli velkou radost a pyšní na svou práci si model ruky odnesli domů. V další hodině si vyzkoušeli pohyb prstů podle pokynů a jemnou motoriku si ověřili při skládání různých obrazců, mandal nebo konkrétních obrázků. V poslední květnové hodině jsme si ukázali činnost svalu srdce - pumpování krve. Změnu pulsu jsme sledovali pomocí párátka zapíchnutého v plastelíně před zátěží a po zátěži. Mladí badatelé jsou už teď zvědaví, jaké téma je čeká příští měsíc.

vychovatelka Helena Drahošová

logoESF MSMT

 

Odpoledne plné her a zábavy - VII. oddělení

V pátek 24.5. se děti VII. oddělení ŠD zúčastnily festivalu „IQ PLAY“ ve středisku volného času Gurťjevova, Ostrava-Zábřeh. Na festivalu byly k vidění hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, logické hry, stavebnice a Montessori pomůcky. Děti si spoustu z nich vyzkoušely a že se nenudily svědčí fotodokumentace.

vychovatelka Hana Elešová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk