Valentýnská srdíčka – II. oddělení

V týdnu, kdy byl svátek sv. Valentýna, probíhalo na naší škole výjezdové lyžování, které organizovala p. vychovatelka Drahošová. V oddělení suplovala p. vychovatelka Eva Uhlářová. Vyráběla s dětmi k tomuto svátku valentýnská srdíčka. Děti si srdíčka obkreslovaly, vystřihovaly a p. vychovatelka jim třpytkovala tváře a dolepila oči. Znázorňovaly totiž obličej. Děti si samy určily, koho srdíčkem obdarují a tak na druhou stranu napsaly věnování. Sice ne každý tento svátek slaví a je mu nakloněn, ale děti měly ze srdíček radost a těšily se, až ho svému milovanému darují.

vychovatelka Helena Drahošová

Lyžařská sezóna v plném proudu – II. oddělení

V letošním roce byl leden opravdu bohatý na sníh a konečně ho bylo všude dostatek. Dokonce se držel dlouho i ve městech. Protože bylo také před jarními prázdninami, povídali jsme si s dětmi, jak a kde je vlastně budou trávit. Zjistila jsem, že hodně dětí rádo lyžuje a skoro všichni na lyžích již stáli. Děti byly tématem nadšené, proto jsme si v oddělení vyrobili lyžaře také z papíru. Práce to byla vcelku titěrná a tak při obkreslování šablon lyžařů si děti vzájemně pomáhaly. Lyžaře si pak děti vystřihly a vybarvily podle své fantazie. Každý lyžař má hůlky a tak jsme i našim lyžařům hůlky dodělali ze špejlí. Děti byly se svými lyžaři spokojeni a tak jsme je vystavili na chodbě.

vychovatelka Helena Drahošová

Kroužek léčivá píšťalka

V naší školní družině nabízíme dětem každý rok také kroužek „Léčivá píšťalka“. Pro začátečníky se otvírá vždy co druhý rok. V letošním školním roce do kroužku docházejí „pokročilí“. Děti, které se učily základy v minulém školním roce. Začátky nebyly jednoduché. Děti se učily správné držení flétny, správné dýchání, nasazení tónu a noty. Jako pokročilí hrají již náročnější písničky a také o Vánocích potěšili své blízké hraním krásných Českých koled. Na začátku školního roku se za námi přišel podívat bývalý člen kroužku Max Hort, který v sobě objevil hudební talent. Po odchodu z kroužku dochází do lidové školy umění. Nejprve hrál na klarinet a nyní na saxofon. Tento nástroj přišel ukázat nynějším členům kroužku. Děti si vyslechly, jak tento nástroj zní, zjistily, že jen držení nástroje není vůbec jednoduché. Saxofon je opravdu těžký. Děti také slyšely, jak zní altová flétna, na kterou jim zahrála p. vychovatelka. Mohly tak porovnat tóny obou fléten. V hodinách procvičujeme hodně také noty – hrajeme notové pexeso, děti poznávají písničky podle začátečních tónů. Hodiny jsou vedeny hravou formou. Během roku si přišla vyzkoušet do kroužku práci s dětmi také praktikantka Maruška Šebestová a vedla celou hodinu. Hodina se jí moc povedla a děti pěkně spolupracovaly. První pololetí jsme uzavřely předáním vysvědčení. Všichni dostali jedničku 😃.

vedoucí kroužku Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk