Platba stravného v hotovosti

Platba stravného v hotovosti probíhá každý den od 7.00 do 8.30 hod. (po uvedeném čase již nezvoňte)

Prodej na následující měsíc probíhá dva poslední pracovní dny v měsíci od 7.00 do 15.00

Přesný datum bude vyvěšen na vstupních dveřích ŠD a ZŠ nebo na www.zsprovaznicka.cz

Ceník stravného ro školní rok 2020/2021

S účinností od 1. září dochází ke změně ceny stravného. Důvodem jsou zvyšující ceny potravin.

Ceník stravného pro školní rok 2020/2021:
 
Kategorie 6 – 10 let 25,- Kč
Kategorie 11 – 14 let 28,- Kč
Kategorie 15 a více let 32,- Kč
Zaměstnanci ZŠ 29,- Kč
 
Prosím všechny strávníky, kteří platí bezhotovostně, aby si upravili své svolení k inkasu a zvýšili si popř. limit.
 
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk