Aktuální informace na měsíc únor 2021

Žáci, kteří budou chodit do školy (1. a  2.třída)mají přihlášeny obědy automaticky. 

Ostatní žáci i učitelé pokud mají zájem, si musí oběd přihlásit.

Ostatní žáci i učitelé musí zaslat platbu na měsíc únor na  tento účet: 34736761/0100, nezapomeňte připsat Váš variabilní symbol, popřípadě  lze  zaplatit hotově v kanceláři vedoucí ŠJ.

Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, si mohou chodit pro oběd jen do jídlonosiče a to v době od 11.00 – 12.00 a 13.45 – 14.15 hod.

Prosím, dodržujte tyto časy, ať nedochází k potkávání se s  jinými dětmi.

Informace ohledně školního stravování v době od 4.1. 2021

Na základě protiepidemilogických opatření MZČR bude žákům umožněn výdej obědů ve školní jídelně a to takto:

 Žáci, kteří budou chodit do školy (1. a  2.třída)mají přihlášeny obědy automaticky. Ostatní žáci i učitelé pokud mají zájem, si musí oběd přihlásit. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, si mohou chodit pro oběd jen do jídlonosiče a to v době od 11.00 – 12.00 a 13.45 – 14.15 hod.

Prosím, dodržujte tyto časy, ať nedochází k potkávání se s  jinými dětmi.

Odhlašování obědů je v kompetenci zákonných zástupců.

Oběd je nutno odhlásit do 14.00 předešlý den.

Ceník stravného ro školní rok 2020/2021

S účinností od 1. září dochází ke změně ceny stravného. Důvodem jsou zvyšující ceny potravin.

Ceník stravného pro školní rok 2020/2021:
 
Kategorie 6 – 10 let 25,- Kč
Kategorie 11 – 14 let 28,- Kč
Kategorie 15 a více let 32,- Kč
Zaměstnanci ZŠ 29,- Kč
 
Prosím všechny strávníky, kteří platí bezhotovostně, aby si upravili své svolení k inkasu a zvýšili si popř. limit.
 
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk