Platba stravného v hotovosti

Platba stravného v hotovosti probíhá každý den od 7.00 do 8.30 hod. (po uvedeném čase již nezvoňte)

Prodej na následující měsíc probíhá dva poslední pracovní dny v měsíci od 7.00 do 15.00

Přesný datum bude vyvěšen na vstupních dveřích ŠD a ZŠ nebo na www.zsprovaznicka.cz

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk