Změna vydávání obědů od 12.4.2021

Vážení rodiče,

Pokud máte zájem o stravování vašich dětí od 12.4.2021, přihlaste jim obědy na www.strava.cz.

Platbu za měsíc duben a květen odešlete prosím na účet: 34736761/0100 /s variabilním symbolem dítěte/ a nebo hotovostně v kanceláři školní jídelny.

Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně si mohou vyzvednout oběd pouze do jídlonosiče, a to v čase od 11.00 – 12.00 a 13.45 – 14.15 hod.

Prosíme  o dodržování uvedených časů.

HOLAŇOVÁ Marcela, vedoucí školní jídelny

Ceník stravného ro školní rok 2020/2021

S účinností od 1. září dochází ke změně ceny stravného. Důvodem jsou zvyšující ceny potravin.

Ceník stravného pro školní rok 2020/2021:
 
Kategorie 6 – 10 let 25,- Kč
Kategorie 11 – 14 let 28,- Kč
Kategorie 15 a více let 32,- Kč
Zaměstnanci ZŠ 29,- Kč
 
Prosím všechny strávníky, kteří platí bezhotovostně, aby si upravili své svolení k inkasu a zvýšili si popř. limit.
 
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk