Školní mléko

Sdělení rodičům k prodeji kreditních karet :

Kreditní karty pro výdej zboží z automatu jsou jednotné pro všechny druhy - dotované mléčné výrobky , ostatní výrobky i pro výběr ovoce pro žáky 1.stupně.

Karta se dobíjí minimálně za 100,- Kč a po vyčerpání se stejná karta znova dobije – karty mají trvalou platnost.

Změny v dobíjení mléčných kreditek od 1.1.2010

Rodiče mohou svým dětem dobít kreditku těmito způsoby :

- prostřednictvím internetového bankovnictví
- platebním příkazem podaným ve své bance
- poštovní poukázkou na kterékoli České poště
- SMS platbou

Platby se provádějí na účet č. 5015017799/5500

Variabilní symbol : číslo kredity

Konstantní symbol : 0308

Při nesprávně uvedeném variabilním symbolu nebude platba přiřazena !

Pokud žák vybere více dotovaných výrobků najednou a počet bude vyšší než počet školních dnů, budou mu do konce měsíce tyto výrobky blokovány.
Nově jde karta při ztrátě zablokovat, proto je nutné tuto skutečnost ihned nahlásit vedoucí školní jídelny.
Pokud budou mít rodiče zájem sledovat čerpání karty je toto možné pomocí internetu na http://automaty.come.cz, kde se přihlásí v tabulce pro majitele karet pomocí kódu a hesla uvedeného na kreditní kartě.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk