Učitelé 2. stupně

Mgr. Iva Bazalová Učitel 2. stupně, Aj, třídní 8.B
Mgr. Jana Pojetová Školní metodik prevence, Učitel 2. stupně, M, Př, ICT, třídní 9.A
Mgr. Kateřina Kučová Učitel 2. stupně, D, Vko, třídní 6.B
Mgr. Vladimíra Horáčková Učitel 2. stupně, Ch, Př, Pč,
Mgr. Renata Telingerová Učitel 2. stupně, Čj, Vv, třídní 7.B
Mgr. Lenka Šalomounová Učitel 2. stupně, M, F,
Mgr. Iva Rozsypalová Učitel 2. stupně, Čj, Hv, třídní 7.A
Mgr. Miroslava Stryková Výchovný poradce, Učitel 2. stupně, Z, Tv, Vko
Mgr. Mario Zemánek Učitel 2. stupně, F, M, Př, třídní 8.A
Mgr. Hana Dohnalová Učitel 2. stupně, Tv, Pč,
Mgr. Veronika Včelková Učitel 2. stupně, ČJ, VKO,Př, třídní 5.A
Bc. Vendula Fukalová Učitel 2. stupně, Aj
Mgr. Dagmar Motlochová Učitel 2. stupně, Tv, Pč,VKO, třídní 6.A
Mgr. Veronika Konečná Učitel 2. stupně, Aj
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk