Okresní kolo olympiády v jazyce anglickém

Ve středu 13. února 2019 proběhlo v SVČ Ostrčilova okresní kolo soutěže v konverzaci v jazyce anglickém. Naši školu reprezentoval Petr Matoušek z 9. A a Jakub Chranček z 6. A. Své síly si změřili v poslechu s porozuměním anglického textu, v konverzaci na dané téma a řešení běžných situací. Hodnotila se jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Jakub v silné konkurenci obstál a získal skvělé 1. místo. Gratulujeme a děkujeme oběma za vzornou reprezentaci.😂

Mgr. Iva Bazalová

Lidské tělo pod drobnohledem - PROJEKT TALENTMANAGEMENT

Dne 17. ledna jsme se v rámci „Talentmanagementu“ zúčastnili výzkumného odpoledne s příhodným názvem „Lidské tělo pod drobnohledem“. Společně jsme vyslovili hypotézu: „Tepová frekvence je po celý den stejná a nemění se“. Pomocí měření bezdrátovým měřidlem a fonendoskopem jsme ji posléze vyvrátili. Dýchání do spirometru už byla legrace. Každý měl na nose kolík a dýchal a funěl, co mu síly stačily. Objem plic je u každého jiný. Nyní už to víme. Těšíme se na další zkoumání a pozorování.😃

Mgr. Jana Pojetová

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

Ukázky pracovních listů:

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk