ELT Conference in Prague

V pátek 4. 10. 2019 jsme se v Praze zúčastnili Konference pořádané mezinárodní organizací British Council. Tato konference byla uspořádána v rámci oslav sta let Britského velvyslanectví v Praze a věnovala se roli Velké Británie v rozvoji výuky angličtiny v letech 1990 – 2000 ve spolupráci s českými profesionály a představila také současnou praxi výuky.

Více informací o akci viz.: http://www.msmt.cz/konference-british-council

Mgr. Jana Boriková

Zapojení naší školy do eTwinning

Ve dnech 11. a 12. 10. 2019 byla naše škola zastoupena na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning, na níž jsme načerpali další důležité informace pro plánování, průběh a zdárné ukončení projektu eTwinning a Erasmu+ s jeho následnou diseminací. Vyslechli jsme zde mnoho rozmanitých zkušeností, které byly jak kladné, tak záporné či problematické. Seznámili jsme se s mnoha projekty a jejich tvůrci, kteří byli odměněni Národní cenou eTwinning 2019.

Od začátku tohoto školního roku se již několik skupin v hodinách anglického jazyka zapojilo do projektu eTwinning nazvaného – A pen pal project. V počítačové učebně žáci pracují na svých úvodních dopisech, které budou v další fázi projektu zaslány partnerským školám do Německa, Řecka a na Slovensko. Již nyní se žáci těší na odpovědi svých vrstevníků z těchto koutů Evropy. 😀

Mgr. Jana Boriková

Pětihvězdičkové město - III.B

Žáci 3.B ze ZŠ Provaznické v Ostravě se pokusili navrhnout a postavit své vlastní město. Nebylo to nic jednoduchého, protože nesměli zapomenout na důležité instituce, budovy a infrastrukturu. Společnými silami se jim nakonec podařilo vytvořit Pětihvězdičkové město 3.B, školním rozhlasem pozvat kamarády na prohlídku, napsat přání městu a spoustu dalších věcí.

Mgr. Viktor DOŘIČÁK

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk