Terénní exkurze Vranovice - Projekt TALENTMANAGEMENT

Jak jistě někteří z Vás vědí, ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy podporuje naše škola v rámci projektu TALENTMANAGEMENT rozvoj nadání dětí se zaměřením na technické a přírodní vědy. Jelikož jsme však oblast podpory rozšířili ještě o čtenářskou gramotnost a bilingvní výuku, sestavili jsme vědecké týmy žáků z různých věkových skupin a s různými oblastmi jejich zájmu tak, aby si mohli navzájem předávat své zkušenosti, dovednosti a znalosti a přitom se badatelskou formou výuky dozvěděli něco nového 😃 Jako nejvhodnější pro naše bádání jsme tentokrát vybrali okolí Vranovic na jižní Moravě. Možná si někteří z Vás řeknou, co se dá v kraji rozlehlých vinic zkoumat, ale byli byste překvapeni! 😉

Nejdříve jsme zavítali do obory TERMANEC, která je celosvětově unikátní v tom, že pouze zde je geneticky nejčistší a nejcennější populace muflonů na světě. A to, jak jistě uznáte, si nemůžeme jako mladí přírodovědci nechat ujít, že?! 😂 Ihned po vstupu do jinak veřejnosti nepřístupné obory jsme zasypali pana polesného všetečnými otázkami např. "Jak se pozná vzácný muflon?", "Jak se říká samici od muflona?" nebo "Jak se pozná stáří muflonů?" a celou řadou dalších otázek, na které nám však zkušený lesník trpělivě odpovídal a my jsme si jeho odpovědi zaznamenávali do pracovních listů, ne však v češtině jak by každý očekával, nýbrž v angličtině protože až se dostaneme do zahraničí, budeme moci všem vyprávět, jaké vzácné mufloní kousky jsme viděli 😉 ! A když říkáme, že viděli, myslíme to zcela vážně! Sice jsme museli použít dalekohled a fotoaparát s vysokým přiblížením, ale muflonku s muflončetem jsme zahlédli zrovna ve chvíli, kdy se pásli na okraji obory 😇 Pro ty z nás, kterým se nepodařilo tento vzácný okamžik zachytit, přichystal pan lesník krásnou ukázku trofejí, lesnické techniky a něčeho dobrého k zakousnutí 😋, aby naše mozečky netrpěly nedostatkem energie při vyhodnocování cestou zpět nalezených vzorků  fauny a flóry lužního lesa, a rozloučil se s námi nezapomenutelným pohledem na cca 5 000 mladých bažantích kuřátek chovaných v tamní bažantí líhni 😍

Druhý den nás čekala chemicko-geologická část exkurze, kterou jsme zahájili návštěvou firmy Sonnentor a.s., jež se zabývá bioprodukcí čajů, koření a bylin z celého světa. Během prohlídky provozu jsme nejen pečlivě naslouchali průvodkyni, ale samozřejmě jsme opět dokázali všem, že jsme chytré hlavičky, protože na otázku: "Kdo z vás ví, co to držím v ruce za semínka?" zazněla z našich řad odpověď: "Ale to je přece jasně poznat, že je to káva, která ještě není upražená!" 😄 Avšak i pro tak chytré hlavy měla průvodkyně připraven čichový test, kdy si každý mohl přivonět ke koření a bylinám, o kterých buď vůbec nikdy neslyšel, nebo které nikdy neviděl na vlastní oči 😂😂 Poté jsme se ihned vydali bádat každý po svém 😋 Někteří začali chuťovou analýzou čajů, jiní hmatovou analýzou prolézáním pocitového chodníku, další prozkoumávali místní včelín a způsob života včel poblíž vinic, ale všichni jsme společně určovali rostliny podle klíče a třídili nasbírané a pozorované vzorky a kolonie stovek motýlů sídlících v okolních keřích také neunikla našemu vědeckému oku 😊

Když už je řeč o vzorcích, odebrali jsme spoustu vzorků půdy z nedaleké vinice, protože nám nedala spát jedna otázka: "Jak se liší pH půdy v závislosti na lokalitě?" Na její zodpovězení jsme si však museli chvíli počkat 😊 Ještě předtím jsme totiž zamířili k vodní nádrži Nové Mlýny a Strachotínskému rybníku, který je vyjímečný tím, že jako jediný sousedí bezprostředně s rozsáhlou vodní nádrží, a očekávali jsme tedy, že jeho rybniční plankton bude specifický stejně tak jako jeho pH. Proto jsme i z něj odebrali vzorky, opatřili lokalitními štítky jako správní badatelé a už jsme se nemohli dočkat, až po večeři podrobíme vzorky zevrubnému zkoumání! A povedlo se!! Pod mikroskopy každá skupina viděla rozličné částečky v půdě, provedla filtraci vzorků, změřila jeho pH. V rybníce se opravdu našly i organismy, které v našem nejbližším okolí jen tak nenajdeme 😋 Samozřejmě, že jsme se u toho všeho náramně pobavili a naučili spoustu nového, o tom nepochybujte 😀! A zatímco si budete prohlížet fotografie, my už přemýšlíme, kam se příště vydáme a co zajímavého vyzkoumáme!! 😍

Mgr. Mario ZEMÁNEK, Mgr. Monika DELINČÁKOVÁ

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

 

Ukázky vypracovaných Pracovních listů:

Fotografie z výzkumu:

Pasování dětí z 1. A

Uběhl rok, blíží se prázdniny a děti z první třídy mají za sebou první rok školní docházky. Udělaly velký kus práce, mnoho se toho naučily, ale především se naučily číst, psát a počítat. A tak všechny děti čekalo slavnostní pasování dětí na čtenáře. Děti předvedly, co se během roku naučily a na závěr besídky byly pasovány na čtenáře. Na památku slavnostního dne dostaly knížku a podepsaly slib, který je zavazuje se o knížky správně starat.

Mgr. Věra Beránková

Víkendový pobyt rodičů s dětmi - Baťův kanál

Rok se s rokem sešel a jako tradičně uspořádalo SRPŠ pro rodiče s dětmi velmi populární víkendový pobyt tentokrát😂 nejen na relaxaci, poznávání krás naší země ale i na rozvoj technické a bilingvní gramotnosti dětí. Možná se Vám to zdá nemožné, jak o víkendu zaujmout rodiče a jejich ratolesti tak, aby se učili společně, proto čtěte, jak se to podařilo právě nám 😄.

Nejprve jsme se všichni bez rozdílu vyznání modlili, aby nám vyšlo počasí, protože to ze začátku vypadalo, že se ještě aprílové počasí nehodlá vzdát, ale povedlo se a již při srazu před školou byli mnozí zaskočeni, že místo teplých mikin si měli opravdu vzít raději opalovací krém 😂, ale nepředbíhejme. Vyrazili jsme tedy v pátek busem do Filipova, kde se nám minule tolik líbilo, že jsme svůj slib, že se sem jistě ještě někdy vrátíme, splnili. Po příjezdu do hotelu a ubytování začali rodiče relaxovat 😃 každý po svém, ale děti se hned pustily do vyrábění papírových tašek s přírodními motivy. Nutno dodat, že všem se tašky nadmíru povedly 😍 a to i přesto, že zpočátku některé z nich měly jisté obavy co se týče jejich uměleckého nadání 😂. Každé dítko pak dostalo odměnu za svůj výtvor a většina z nich si šla ještě před spaním protáhnout svá těla na prolézačky, kuželky nebo pohladit kozy a ovce ve výběhu, zatímco jejich rodičové si společně zapívali hity jejich mladých let při kytaře 😁.

V sobotu ráno jsme posnídali nikoliv v trávě 😇, ale na sluncem zalité předzahrádce hotelu a vyrazili busem do přístaviště lodí Baťova kanálu. Po nezbytné instruktáži kapitánů lodí jsme pak nasedli na plavidla a vyrazili na několikakilometrovou plavbu po vodě do Strážnice. Samozřejmě, hned při startu nebo spíše rozjezdu lodí se ukázalo, že řízení nebo jejich ovládání sice vypadá jednoduše, ale motory, fyzikální zákony a hmotnost cestujících na palubě dělají své 😂 Takže o drobné kolize, 360 stupňové otáčení lodě kolem osy nebo startování "chcíplého" motoru nouze nebyla 😋 Ale vše jsme nakonec vychytali tak, že si mnozí mohli během plavby zavzpomínat na některé legendární filmy např. Titanic 😁 a vyzkoušet si i pozice, o kterých vždy snili 😂 Cesta krásně a pomalu ubíhala až ke zdymadlům, kde si mohly děti prohlédnout na vlastní oči jejich princip a funkci, zatímco rodiče zajišťovali jejich pitný režim a nezbytné občerstvení 😂 Vylodění ve Strážnici proběhlo bez problémů a po nezbytném a vydatném obědě nám zbyl ještě i čas si prohlédnou náměstí, zvonici a okolí přístavu.

Cesta zpět, ačkoliv jsme se plavili proti proudu, nám utekla jako voda 😂, zřejmě i proto, že už jsme se s lodními motory sžili natolik 😃, že někteří se odhodlali mezi sebou zasoutěžit v předjíždění. Asi se nedozvíme, jak se na soutěžící lodě dívaly všudy přítomné kachny, jedna želva a spousta ryb a ptáků kolem, které jsme pozorovali, ale jedno je jisté, do cíle a správného místa v doku jsme dojeli všichni a na čas! 😂

Večer přišla na řadu opět relaxační chvilka pro rodiče, zatímco děti soutěžily ve stavění lodí ze stavebnice Merkur a pak si prosvištěly anglická slovíčka a věty v zábavném kvízu, ve kterém nebyla nouze o legraci a vtipné hlášky 😃😃😃 A protože každý správný námořník musí mít i odvahu a kuráž, otestovali jsme tyto vlastnosti na našich dětech hned, jak se setmělo na stezce odvahy 😎 Inu, musíme se pochválit! Tentokrát všichni došli do cíle bez psychické újmy a nějaké to spadnutí do bláta nebo kaluže nikoho nevyvedlo z míry 😇 Takže každý byl odměněn sladkostí a hlavolamem, s čím však nepočítali ti rodiče, kteří si chtěli u táboráku v klidu zazpívat a opéct párky, protože se na ně nečekaně vrhly jejich ratolesti s prosbou, jak se to vlastně řeší, ten hlavolam? 😃😃 Našli se však tací, kteří pomoc rodičů nepotřebovali a vyřešily hlavolam hravě, jiní naopak měli na pokojích jistě bezesnou noc, kdo ví...😃😃😃

Každopádně ráno byli všichni jak rybičky nebo spíš jak pulci 😃😃, které jsme nalovili v místním rybníčku pro pozorování ve škole a vyrazili jsme na hrad Buchlov. Z hradu byl nádherný výhled po okolí a během prohlídky hradu jsme vyrazili dech paní průvodkyni, jak jsme chytří, když jsme správně popsali záhadný předmět visící ve zbrojnici na zdi, že se jedná o "náhubek" 😂 - přesněji řečeno klevetnici. Z hradu jsme cestou dolů do údolí pozorovali místní faunu a flóru na naučné stezce a protože nás biologie rostlin zajímá trochu více, rozhodli jsme závěr výletu zakončit v zahradách zámku Buchlovice. Krása rostlin, keřů, stromů a flóry zaujala některé z nás natolik, že si některé exempláře odvezli s sebou domů 😃 Ne, nebojte se, nic jsme ze zahrad nezcizili!! 😀 Za všechny rostlinky jsme řádně zaplatili a máme i účtenku včetně EET. 😂

Ještě se někteří před odjezdem stihli honem zchladit v místní kašně a nikomu se nechtělo věřit, že vše tak rychle uběhlo!😪 Aby jsme měli však na výlet hezkou vzpomínku, obdrželo každé dítě pamětní list a drobné ceny na památku. 😍 Ale nebuďte smutní, již teď pro nás plánuje SRPŠ další super akci, ale pššt, prý je to překvapení!!! 😛 Takže sledujte naše stránky a určitě se příště přihlašte, bude to stát jistě za to!! 😋😋

P.S.: Děkujeme panu Hlavicovi za zakoupení cen pro děti ve formě hlavolamů, se kterými si dlouho nevěděli rady i jejich zkušení rodičové  😍

Mgr. Mario ZEMÁNEK, Helena DRAHOŠOVÁ

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk