Vznáší se či nadnáší?

Na to měli za úkol odpovědět žáci 7.A nikoliv Českém jazyce, ale v laboratorních pracích z Fyziky. Do kapaliny postupně vkládali různá tělesa a zjišťovali, jak se zachovají. Některá tělesa dělala přesně to, co se od nich očekávalo, jiná však, s překvapením, vykazovala až "záhadné" vlastnosti.
Každopádně jako správní fyzikové všechny pokusy ověřili výpočty a do závěrů svých Protokolů z LP zapsali, že některá tělesa se potápí, jiná plavou a třetí skupina se vznáší. Ano, vznáší! To není chyba, ale správně popsaný stav tělesa ponořeného do kapaliny, které má stejnou hustotu, jako kapalina samotná. Takže už víme, že tělesa se vznášejí, nikoliv nadnášejí!😃

Mgr. Mario ZEMÁNEK

Poděkování našim žákům

Vážená paní ředitelko,

ráda bych Vaší škole a především žákům ze školního parlamentu poděkovala, za zorganizování dobročinné sbírky nepotřebného oblečení pro MOMENT. Do našich charitativních obchodů, díky Vaší sbírce, putuje úžasných 131 kg oblečení + věci a hračky po dětech a věci do domácnosti. V příloze najdete poděkování a moc prosím, poděkujte za nás všem žákům i učitelům. Velmi si vaší pomoci vážíme a doufám, že se nám podaří sbírku někdy zopakovat 😃

Mějte krásné dny.

Jana Málková
Vedoucí oddělení fundraising
MOMENT ČR, o.p.s.
tel. 777 596 680
www.moment-ops.cz

charita

Řemeslo má zlaté dno 2018

Smíšená družstva dívek a chlapců 9. A a 8. A se zúčastnila soutěže ostravských středních škol „Řemeslo má zlaté dno“. Na osmnácti stanovištích si kluci a holky ověřili své teoretické vědomosti z fyziky, matematiky, biologie, atd., ale také praktické dovednosti (vazbu květin, pokládání dlaždiček, první pomoc, atd.). Sice jsme nebyli mezi třemi nejlepšími družstvy, ale mnohým z nás pomohla tato soutěž při rozhodování o budoucím povolání.

Mgr. M.Stryková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk