Učitelé převzali ocenění za svou kvalitní práci

Práce našich učitelů si velmi vážíme. Obzvlášť v této těžké době, kdy se všichni učíme, jak žáci, rodiče, tak i pedagogové, úzce spolupracovat a vzdělávat žáky úplně jinými a novými metodami, než jsme byli zvyklí. Za svoji kvalitní práci si rozhodně všichni učitelé zaslouží pochvalu a ocenění.

V letošním roce  29.3.2021 převzal od místostarostky Městského obvodu Ostrava – Jih Mgr. Dagmar Hrabovské ocenění za vynikající práci pan učitel Mgr. Mario Zemánek.

Mezi dalšími oceněnými pedagogy, kteří byli oceněni za online výuku, patří dvě naše kolegyně Mgr. Jana Kovalová a Mgr. Monika Delinčáková. Ocenění převzaly  online formou od náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D.

Všem oceněným pedagogům gratulujeme a přejeme hodně elánu a radosti z dobře vykonané práce.

                                                                                 Mgr. Libuše Přikrylová, MBA

                                                                                            ředitelka školy

scan

Pohádky ve 3. A

Už několik měsíců děti nechodí do školy, nemůžeme se učit a nemůžeme si číst knížky. A protože všechny děti mají rady pohádky, napsaly si děti pohádky své. Na závěr i ilustrovaly. Moc se jim povedly.

Mgr. Věra BERÁNKOVÁ

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

Velikonoce – svátky jara ve 3. A

I když to venku na jaro nevypadá, přesto jsme věnovali svátkům jara několik hodin. Povídali jsme si o tradicích Velikonoc, co děti čeká o jarních svátcích, co znamení škaredá středa nebo bílá sobota. Nejvíce se však děti těšily na Velikonoční pondělí, jak budou hledat velikonočního zajíčka a honit děvčata. A protože jsme nemohli ve škole nic vyrobit, alespoň jsme si přes obrazovku namalovali obrázky s vajíčky. Děti zapojily svou fantazii a namalovaly hezká a barevná vajíčka.

Mgr. Věra BERÁNKOVÁ

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk